Strona główna | O nas | Komisje | Rada branżowa | Skład Rady Branżowej

Skład Rady Branżowej

Zgodnie z porozumieniem, w skład Rady Branżowej wchodzą komisje branżowe ZRP i następujące stowarzyszenia:

  •  Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
      Prezes: Zbigniew Nowak

      ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 

      tel. 22 635 01 84  
      www.srw.org.pl

      biuro@srw.org.pl

   

  •  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Tynkarskich
      Prezes: mgr inż. Andrzej Janowski

      ul. Instalatorów 7, 02-237 Warszawa
      tel./faks: 22 846 13 85
      www.osft.org

      osft@tynkarzepolscy.pl

            •  Stowarzyszenie Stolarzy Polskich
                Prezes: Adam Ostrowski  

                ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa 
                tel. cech 22 831 03 94

 

            •  Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
                 Prezes: Michał Olszewski

                 Al. Jerozolimskie 202, pok. 215, 00-486 Warszawa 
                 tel./faks 22 863 70 07

                 www.dekarz.com.pl

                 dekarz@dekarz.com.pl

 

             •  Stowarzyszenie Młynarzy RP
                 Prezes: Jadwiga Rothkaehl                

                 ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 
                 tel. 22 606 38 45; 0 601 236 221
                 www.stowarzyszenie-mlynarzy.pl

                 smrp@stowarzyszenie-mlynarzy.pl

  •  Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP
      Prezes: Stanisław Butka

      ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 
      tel. 22 635 89 68
      www.stowarzyszeniepiekarzy.pl

      biuro@stowarzyszeniepiekarzy.pl

    
   Stowarzyszenie Fotografów, Przedsiębiorców Branży Fotograficznej RP
      Prezes: Andrzej Andrzejewski    

      ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa

   

   Polskie Zrzeszenie Płytkarzy
      Prezes: Tomasz Mitas   

      ul. Dąbska 6, 70-786 Szczecin

      www.pzp.org.pl    

      pzp@pzp.org.pl

      Prezes Tomasz Mitas : magdalena.orczykowska@pzp.org.pl.

            •  Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
                Prezydent: Piotr Czerwiński

                Al. KEN 95, 02-777 Warszawa

                tel. 22 678 79 29, 22 678 98 93, faks 22 678 20 76

                www.sggik.pl

                sggik@sggik.pl 

  •  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Parkieciarzy
      Prezes: Marek Kuć
      ul. Goławicka 1/31, 03-550 Warszawa
      tel./faks: 22 409 07 02
      www.parkieciarzeosp.com.pl/

      biuro@parkieciarzeosp.com.pl
   
   Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych
      Prezes: Aleksander Kaczmarek

      85-099 Bydgoszcz 23, skr. poczt. 51 
      www.federacja.pdi.pl  

      bionatur@bionatur.pdi.pl

 

Print  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy