Strona główna | Działalność ZRP | Konkursy i odznaczenia | Konkursy | Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta


Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta

Mając w pamięci postać Władysław Reymonta - pisarza, noblisty oraz rzemieślnika, który naukę i pracę zawodową jako czeladnik krawiecki pobierał w budynku, w którym dziś znajduje się siedziba organizacji rzemiosła. Związek Rzemiosła Polskiego ustanowił w 1994 roku Nagrodę Literacką im. Władysława Reymonta. Nagroda, corocznie przyznawana jest wybitnym polskim pisarzom. Nadawana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich oraz Związkiem Literatów Polskich.

 

Nagroda Reymonta wpisała się na trwałe w katalog liczących się wydarzeń literackich w Polsce i cieszy się uznaniem w środowisku twórców. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: "Za twórczość całego życia" i za "Książkę roku". Kandydatów do Nagrody wyłania Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele mecenasa Nagrody - Związku Rzemiosła Polskiego, wszyscy dotychczasowi laureaci Nagrody oraz prezesi związków twórczych pisarzy. Przewodniczącym Jury niezmiennie jest Prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Laureaci nagrody Władysława Reymonta otrzymują gratyfikacje pieniężne i plakiety upamiętniające to wydarzenie.

 

Od kilku lat, w ramach konkursu Jury wyróżnia również przedstawicieli środowiska rzemieślniczego. Nagrodą Specjalną uhonorowani zostają utalentowani rzemieślnicy pióra, artyści z bogatym dorobkiem osiągnięć, animatorzy i sponsorzy kultury.

 

Print  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy