Strona główna | O nas | Organy | Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego

Działa przy Związku jako niezależna instytucja dialogu wewnątrzorganizacyjnego, w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze organizacyjno-samorządowym, pomiędzy organizacjami lub działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła.

Sąd składa się z arbitrów desygnowanych przez izby rzemieślnicze spośród rzemieślników spełniających statutowe warunki przewidziane dla członków organów Związku. Każda izba desygnuje dwóch arbitrów.

Skład Prezydium Sądu Polubownego:

 

Przewodniczący Sądu:

Kazimierz BISZTA - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Zastępcy Przewodniczącego:

Władysław MAZUR - Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

Krzysztof PIĄTEK - Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy