Strona główna | Działalność ZRP | Podatki i sprawy gospodarcze | Stanowiska i opinie w sprawach ogólnogospodarczych

Stanowiska i opinie ZRP w sprawach ogólnogospodarczych

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

 

Archiwum z poprzednich lat
    
02.10.2017Uwagi ZRP do projektu ustawy z 17 września 2017r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - w części obejmującej zmiany w zasadach funkcjonowania kas fiskalnych pobierz
27.09.2017Uwagi ZRP do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ulgowe składki ZUS)pobierz
25.05.2017Stanowisko ZRP do projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (mikrozus).pobierz
06.04.2017Uwago ZRP do projektu ust. o systemie ubezpieczeń społ.dot. zmiany systemu naliczania składek dla firm mikro, skierowane do wicepremiera Morawieckiego.pobierz
09.03.2017Uwagi ZRP do pakietu ustaw wchodzących w skład Konstytucji Biznesu skierowane do wiceministra rozwoju Mariusza Haładyjapobierz
12.12.2016Uwagi ZRP do Konstytucji Biznesu i do dokumentu Prawo dla Przedsiębiorcówpobierz
24.11.2016Propozycje ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. pobierz
08.09.2016Uwagi ZRP do projektu ust.o zmianach w otoczeniu prawnym przedsiębiorców.pobierz
14.06.2016Pismo ZRP do ministra finansów Pawła Szłamachy w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)pobierz
10.06.2016Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do obowiązku prowadzenia księgowości i przesyłania informacji podatkowych do organów podatkowych w Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) pobierz
31.05.2016Uwagi ZRP do Jednolitego Pliku Kontrolnegopobierz
30.05.2016Opinia ZRP dot. propozycji wprowadzenia składek ZUS i podatku w jednym, skierowana do przewod. Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, pana Adama Abramowiczapobierz
16.05.2016Opinia ZRP dot. progresywnego podatku od handlupobierz
23.02.2016Stanowisko ZRP w sprawie napraw powypadkowych pojazdów objętych ubezpieczeniami komunikacyjnymi.pobierz
25.01.2016Minimalne wynagrodzenie. Stawka 12 zł. Opinia ZRPpobierz
13.01.2016Rodzina 500+. Stanowisko ZRPpobierz
23.12.2015Motoryzacja - rozliczenia fakturamipobierz
08.12.2015Wystąpienie ZRP do Premier Beaty Szydło dotyczące branży motoryzacyjnejpobierz
19.10.2015Opinia środowiska rzemiosła w dotycząca negocjowanego Porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA). pobierz
19.10.2015Porozumienie w sprawie usługpobierz
01.10.2015Wystąpienie ZRP do ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zakazującego sprzedaży drożdżówek w szkolnych sklepikachpobierz
29.05.2015Uwagi ZRP-nowelizacja ustawy o ułatwieniu prowadzenia działalności gosp.pobierz
07.05.2015Prawo zamówień publicznych. Opinia ZRPpobierz
22.04.2015Przekazano Ministerstwu Gospodarki stanowisko dot.propozycji zmiany ustawy o sdg - transakcje bezgotówkowepobierz
02.04.2015Komentarz do Sprawozdania krajowego Polska 2015 oraz do projektu Aktualizacji Krajowego programu Reform 2015/2016 (KPR), w którym negatywnie oceniono zalecenie dla Polski o potrzebie ograniczenia stosowania obniżonych stawek w VAT. pobierz
04.03.2015Korekta kosztów - ustawa polubowne rozwiązywanie zporówpobierz
17.12.2014Apel do wicepremiera ministra gospodarki J. Piechocińskiego w sprawie łamania międzynarodowych norm przez importerów obuwia.pobierz
17.12.2014Postulaty ZRP skier. do resortu gospodarki o ograniczenie, niezgodnych z normami międzynarodowymi, praktyk stosowanych przez importerów obuwia z rynków wschodnich. pobierz
17.11.2014Informacja o działaniach podejmowanych przez ZRP na rzecz ochrony przedsiębiorców przed nadmierną cyfryzacja, głównie w zakresie podatków i ubezpieczeńpobierz
16.10.2014Przekazano do resortu gospodarki uwagi do propozycji zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej; ZRP negatywnie ocenił propozycję uchylenia przepisów z informacjami o spółkach cywilnych, w których prowadzi działalność przedsiębiorca (uwagpobierz
03.09.2014Stanowisko ZRP w sprawie założeń do projektu ustawy Prawo Działalności Gospodarczejpobierz
22.01.2014Opinia ZRP do w związku z podjętymi przez Komisję Kodyfikacyjną pracami nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i zgłaszanymi przez środowisko rzemieślników - kominiarzy uwagami do propozycji niektórych jego zapisówpobierz
27.11.2013Opinia ZRP do projektu poselskiego o prawie zamówień publicznychpobierz
12.11.2013Uwagi ZRP do projektu ustawy o ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej pobierz
23.10.2013Opinia ZRP do projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowychpobierz
26.08.2013Uwagi ZRP do projektu ustawy - Prawo zamówień publicznychpobierz
06.05.2013Projekt ustawy-prawo zamówień publicznych-opinia ZRPpobierz
11.02.2013Stanowisko ZRP w sprawie tzw. dwóch terminówpobierz
31.01.2013Opinia ZRP-duch przedsiębiorczości KOM UE 2013pobierz
19.11.2012Stanowisko ZRP w sprawie stanowiska rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej: pt. „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego- Aktualizacja komunikatu w sprawie polityki przemysłowej”pobierz
09.11.2012Opina ZRP-projekt rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa pobierz
29.10.2012Wystąpienie Prezesa J. Bartnika do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych rozwiązań w zakresie działalności zawodów finansowych, budowlanych i transportowych.pobierz
22.10.2012Opinia ZRP - prawo zamówień publicznychpobierz
26.06.2012Stanowisko ZRP w sprawie projektu zmiany ustawy o ruchu drogowym w kwestii samochodów historycznychpobierz
30.05.2012Opinia ZRP ubezpieczenie wypadkowe składki 2012pobierz
30.05.2012Opinia ZRP na posiedzenie TK-poprawa sytuacji MŚPpobierz
28.05.2012Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie tzw. Patentu europejskiego pobierz
18.04.2012Opinia ZRP o ustawie o składkach ubezpieczeniowychpobierz
15.04.2012Opinia ZRP o planie nowelizacji ustawy o terminach zapłaty transakcji handlowychpobierz
03.04.2012Stanowisko - nowela ustawy-prawo zamówień publicznychpobierz
27.02.2012Stanowisko - nowela ustawy-prawo zamówień publicznychpobierz
14.02.2012Opinia ZRP na temat systemu finansowych instrumentów zwrotnych skierowanych na absorpcję technologii pobierz
12.01.201212.01.2012-polityka przemysłowa stanowisko do komunikatu UE 2012pobierz
21.12.201121.12.2011-opinia zrp -Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030pobierz
24.05.2011Stanowisko ZRP do projektu zmian w ustawie o opłacie skarbowejpobierz
12.04.2011Stanowisko ZRP nt. Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020pobierz
10.03.201110.03.2011-Opinia ZRP do rozporządzenia MG na temat Krajowego Sytemu Usług dla Małych Średnich Przedsiębiorstwpobierz
27.01.2011uwagi rozporządzenie MSWiA-fotografie do dowodówpobierz
18.01.2011Stanowisko ZRP-ograniczanie biurokracjipobierz
09.11.2010Strategia Europa 2020-stanowisko ZRPpobierz
07.10.2010Stanowisko do zmian w ustawie o działalności gospodarczejpobierz
30.08.2010Stanowisko ZRP-Strategia Innowacyjności 30.08.2010pobierz
12.08.2010Zła sytuacja sektora MŚP – stanowisko ZRPpobierz
30.07.2010Opinia ZRP do założeń budżetu na rok 2011pobierz
10.07.2010Stanowisko do zmian w ustawie o działalności gospodarczejpobierz
10.07.2010Stanowisko do zmian w ustawie o działalności gospodarczejpobierz
07.07.20107.07.2010 - wystąpienie do Min. Michała Boni w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pobierz
18.06.201018.06.2010 stanowisko ZRP do założeń Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki pobierz
11.06.2010projekt ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowychpobierz
11.06.2010zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych-opinia ZRPpobierz
27.05.201027.05.2010 uwagi ZRP do projektu Kodeksu Dobrych Praktyk Handlowychpobierz
13.05.2010Stanowisko ZRP w związku z założeniami do projektu zmian ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania-program „Rodzina na swoim”pobierz
28.04.2010Stanowisko ZRP dot. Inicjatywy Rynków Wiodącychpobierz
20.04.2010Stanowisko ZRP dot. dyrektywy o zwalczaniu opóźnień w płatnościach handlowychpobierz
06.04.2010opinia ZRP o ustawie o ograniczeniu biurokracji pobierz
17.03.2010Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do planu rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011pobierz
26.02.2010Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do Planu Rozwoju i Konsolidacji Finasów 2010-2011pobierz
04.02.2010Informacja na temat stanu realizacji ustawy antykryzysowejpobierz
20.01.2010Stanowisko ZRP nt. projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnychpobierz
22.12.2009List Senatora Grzegorza Czeleja do Prezesa Jerzego Bartnika w sprawie poparcia stanowiska ZRP na temat rozliczania PIT przez pracodawcówpobierz
15.12.2009Opinia ZRP w kwestii pozwów zbiorowychpobierz
19.10.2009Opinia ZRP o raportach RMUApobierz
06.08.2009Opinia ZRP na temat ustawy mającej na celu implementacja przepisów dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu pobierz
29.07.2009Opinia ZRP do projektów rozporządzeń wykonawczych ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznegopobierz
03.06.2009Opinia ZRP do wniosku o przedłużenie ceł antydumpingowych na import obuwia pobierz
27.05.2009Pismo ZRP do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bonów towarowychpobierz
26.05.2009Pismo ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie subsydiowania zatrudnienia pobierz
30.03.2009Opinia ZRP odnośnie uprawnień budowlanych pobierz
11.03.2009Opinia ZRP odnośnie dofinansowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowychpobierz
09.02.2009Pismo ZRP do Ministerstwa Finansów w sprawie obniżenia stawek VATpobierz
05.02.2009List ZRP do Donalda Tuska w sprawie opłat za wieczyste użytkowanie gruntówpobierz
28.01.2009Apel ZRP do Waldemara Pawlaka w sprawie podwyżek cen energiipobierz
27.01.2009Uwagi ZRP do Komunikatu Komisji Europejskiejpobierz
20.01.2009Kolejne wystąpienie ZRP ws. zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowejpobierz
15.01.2009ZRP o skróceniu terminu archiwizacji paragonów fiskalnychpobierz
12.12.2008Pismo ZRP do minister Jolanty Fedak w sprawie refundacjipobierz
10.12.2008ZRP przeciwko zmianie definicji MŚPpobierz
04.12.2008Pismo ZRP do Komisji Polityki Społecznej i Rodzinypobierz
03.12.2008List Prezesa Jerzego Bartnika w sprawie organizacji regionalnych spotkań konsultacyjnychpobierz
19.11.2008Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu Dokumentu Wdrażającego „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”pobierz
12.11.2008Wystąpienie Związku Rzemiosła Polskiego do Ministra Finansówpobierz
30.09.2008ZRP o utrudnieniach w przyjmowaniu zdjęć do paszportów.pobierz
18.08.2008Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do raportu "Działania rządu na rzecz przedsiębiorczości".pobierz
01.07.2008Projekty nowelizacji ustaw przygotowanych przez Związek Rzemiosła Polskiego na potrzeby prac Komisji "Przyjazne Państwo".pobierz
25.06.2008Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw – akt dla drobnej przedsiębiorczości.pobierz
23.06.2008Stanowisko ZRP do projektu nowelizacji ustawy – Prawo bankowe, w którym proponuje się umożliwienie osobom fizycznym prowadzącym działalność zarobkową na własny rachunek, w tym będących przedsiębiorcami, dokonywanie części płatności związanych z tą działalpobierz
29.05.2008Uwagi ZRP do projektu ustawy dereglamentacyjnej. pobierz
14.04.2008Pismo Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przedłużenia daty wejścia w życie przepisów zobowiązujących płatników do przekazywania dokumentów do ZUS podpisanych tzw. certyfikowanym podpisem elektronicznym. pobierz
13.03.2008ZRP o skuteczności ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. pobierz
06.03.2008Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie wybranych problemów przedstawionych do dyskusji w kwestionariuszu Ministerstwa Gospodarki dotyczącym Karty Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Small Bussiness Act). pobierz
20.02.2008Wystąpienie Związku Rzemiosła Polskiego do Janusza Palikota, Przewodniczącego Sejmowej Komisji "Przyjazne Państwo", w sprawie dodatkowych uwarunkowań prawnych dotyczących kwestii obowiązkowego regulowania płatności podatkowych w formie bezgotówkowejpobierz
20.02.2008Pismo ZRP do Adama Szejnfelda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego pobierz
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
projekt i wykonanie dom mediowy Pimedia