Strona główna | Działalność ZRP | Podatki i sprawy gospodarcze | Stanowiska i opinie ZRP w sprawach podatkowych
    
01.12.2017Opinia Związku Rzemiosła Polskiego dotyczącą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczympobierz
02.08.2017Opinia Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznepobierz
02.08.2017Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do propozycji „listy przesłanek należytej staranności”pobierz
06.07.2017Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego do założeń projektu budżetu na rok 2018pobierz
02.03.2016Stanowisko ZRP w sprawie obniżenia podatku CIT dla mniejszych podatnikówpobierz
24.02.2016Stanowisko ZRP w sprawie zmniejszenia limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorstwami.pobierz
04.02.2016Opinia ZRP dotycząca podatku od handlupobierz
26.01.2016Stanowisko ZRP dotyczące podatku marketowegopobierz
20.01.2016Opinia ZRP dotycząca projektu prezydenckiego ordynacji podatkowejpobierz
23.12.2015Opinia ZRP dot.sytuacji na rynku napraw powypadkowych finansowanych odszkodowaniami komunikacyjnymi oraz dodatkowego unormowania handlu uszkodzonymi samochodami sprowadzanymi z zagranicy. pobierz
09.12.2015Stanowisko ZRP w sprawie kwoty wolnej od PITpobierz
25.11.2015Stanowisko ZRP dotyczące opodatkowania odszkodowań, odpraw spółki skarbu państwa.pobierz
21.10.2015Poparcie ZRP dla uproszczeń w rozliczaniu 1% PIT,pobierz
13.10.2015Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowepobierz
12.10.2015Uproszczenia w księgowości - organizacje pozarządowe. Stanowisko ZRP.pobierz
08.06.2015Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy z 26 maja 2015 r.o zmianie us. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczających sie za pośrednictwem płatnika (organu rentowego).pobierz
16.01.2015Opinia ZRP- prezydencki projekt zmian-Ordynacja podatkowa pobierz
07.08.2014Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.pobierz
23.03.2014Opinia ZRP – obowiązek składania deklaracji elektronicznychpobierz
27.01.2014Opinia zrp-projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw, w której zaproponowano wprowadzenie „wakacji ubezpieczeniowych” oraz „kredytu podatkowego” adresowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczpobierz
02.01.2014Opinia ZRP-VAT od samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczejpobierz
28.11.2013Opinia ZRP do propozycji uchylenia przepisów nakazujących korygowanie kosztów w przypadku opóźnień w płatnościach-Komisja ds. związanych z ograniczaniem biurokracjipobierz
30.09.2013Opinia ZRP na temat przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o rachunkowości wskazując na nieścisłości w planowanej nowelizacji.pobierz
17.09.2013Najważniejsze zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 rokupobierz
11.03.2013Stanowisko ZRP - projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa pobierz
11.03.2013Stanowisko ZRP - zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodówpobierz
17.10.2012Zmiany w podatku VAT-opinia ZRPpobierz
01.08.2012Kasy rejestrujące -stanowisko ZRPpobierz
14.06.2012ZRP sprzeciwia się podwyżkom stawek VAT na rękodzieło pobierz
23.01.201223.01.2012-opinia ZRP-VAT projekt poselskipobierz
23.05.2011Opinia ZRP o pomyśle wprowadzenia kasowej metody w podatkach dochodowychpobierz
20.05.2011Opinia ZRP-kasy fiskalne i paragony 2011pobierz
05.04.2011ZRP do MF-szkolenia w izbach a podatek VATpobierz
09.03.201109.03.2011 Stanowisko ZRP-opinjia ZRP-ustawa o podatku dochodowympobierz
08.02.2011Stanowisko ZRP-zakres zwolnień od VAT dla usług kształcenia zawodowegopobierz
20.09.2010Stanowisko ZRP Podatek dochodowy do 200złpobierz
16.09.2010Stanowisko ZRP do zmiany ustawy VAT pobierz
11.08.2010Stanowisko ZRP do zmian ustawy VAT-smochody osobowe bez odliczeńpobierz
29.07.2010Stanowisko ZRP w sprawie propozycji podniesienia stawki podatku VAT oraz składki rentowejpobierz
18.05.2010Stanowisko ZRP w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (kasy fiskalne)pobierz
12.01.2010Stanowisko ZRP do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kwestia bonów i talonów)pobierz
04.01.2010Stanowisko ZRP nt. projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnychpobierz
30.11.2009Stanowisko ZRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.pobierz
15.09.2009Stanowisko ZRP do propozycji zmian w ustawie o VAT i PITpobierz
01.09.2009Stanowisko ZRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychpobierz
22.06.2009Opinia ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychpobierz
29.01.2009Pismo ZRP do Ministerstwa Finansów w sprawie obniżenia stawek VATpobierz
24.11.2008ZRP o poszerzenia zakresu zwolnień od podatku świadczeń rzeczowych finansowanych z zakładowego funduszy świadczeń socjalnych lub funduszy związkowychpobierz
20.11.2008Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie podatku dochodowego od dochodów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowychpobierz
14.11.2008ZRP o nowelizacji ustaw związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnejpobierz
14.10.2008Uwagi ZRP do projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1075).pobierz
25.09.2008Opinia ZRP odnośnie poparcia dla komisyjnego projektu zmian w ustawie o VAT.pobierz
18.09.2008Uwagi ZRP do projektu zmiany ustawy o VAT.pobierz
15.09.2008Uwagi ZRP do projektu KPR na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej.pobierz
01.09.2008Wnioski Związku Rzemiosła Polskiego zgłoszone do rozpatrzenia przez Sejmowową Komisję "Przyjazne Państwo".pobierz
18.08.2008Wystąpienie ZRP do Komisji Sejmowej "Przyjazne Państwo" w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponuje się poszerzenie zakresu zwolnień od podatku dochodowego.pobierz
25.06.2008Wystąpienie ZRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o CIT, przyznającej zwolnienie od podatku dochodowego izbom gospodarczym, z pominięciem organizacji rzemieślniczych.pobierz
25.06.2008Wystąpienie ZRP w sprawie projektu nowelizacji ustawy o CIT, przyznającej zwolnienie od podatku dochodowego izbom gospodarczym, z pominięciem organizacji rzemieślniczych.pobierz
23.06.2008Stanowisko ZRP w sprawie nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.pobierz
23.06.2008Stanowisko ZRP w sprawie nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.pobierz
30.05.2008Wystąpienie ZRP do Komisji "Przyjazne Państwo" w sprawie projektu nowelizacji ustawy o VAT, w którym proponuje się podwyższenie kwoty granicznej składników majątkowych niepodlegających wieloletnim korektom podatku odliczonego przy ich zakupie.pobierz
30.05.2008Przesłane przez ZRP do Elżbiety Chojny-Duch, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów propozycje zmian do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.pobierz
28.05.2008Wystapienie ZRP do Komisji "Przyjazne Państwo" w sprawie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponuje się poszerzenie zakresu zwolnień od podatku dochodowego, m.in. talony finansowane z zakładowego funduszu.pobierz
28.04.2008Uwagi i propozycje zmian do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.pobierz
07.04.2008Uwaga ZRP do projektu nowelizacji ustawy o VAT dotycząca zwolnienia przewidzianego dla sprzedaży towarów używanych w sytuacji, kiedy w stosunku do tych towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.pobierz
25.03.2008Opinia ZRP odnośnie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, popierająca propozycję zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów oszczędnościowych oraz od innych środków pieniężnych zdeponowanych na osobistych rachunkach bankowych.pobierz
25.03.2008Opinia ZRP odnośnie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, popierająca propozycję zwolnienia z opodatkowania odsetek od wkładów oszczędnościowych oraz od innych środków pieniężnych zdeponowanych na osobistych rachunkach bankowych.pobierz
15.02.2008Pismo ZRP do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu popierające pozycję podwyższenia kwoty przychodów obligującej przedsiębiorców działających jako osoby fizyczne (lub spółki nie posiadające osobowości prawnej) do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych.pobierz
23.01.2008Postulaty Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.pobierz
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
projekt i wykonanie dom mediowy Pimedia