Strona główna | Działalność ZRP | Podatki i sprawy gospodarcze | Informacje i wyjaśnienia podatkowe

Informacje i wyjaśnienia podatkowe

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

 

Archiwum z poprzednich lat
    
20.04.2016Bariery w prowadzeniu działalności Gospodarczej w 2016 r.. Wnioski Związku Rzemiosła Rzemiosłapobierz
15.10.2015Wyjaśnienie dot.korzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy limicie 150 tys.złpobierz
30.09.2015O zmianach od 2016 r. w przepisach VAT dot. sposobu rozliczania proporcji podatku naliczonego pobierz
01.10.2014Interpretacja dot. opodatkowania podatkiem dochodowym dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.pobierz
10.01.2014Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych,prawo spadkowe,szkolenie uczniów.Interpretacja dla Cechu Rzemiosła Różnych w Środzie Wlkp. Przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniupobierz
18.09.2013Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub świadczonej usługi.pobierz
03.06.2011Komentarz ZRP do odpowiedzi MF na wniosek ZRP do MF o interpretację - kształcenie zawodowe w rzemiośle a zwolnienie od VATpobierz
01.06.2011Odpowiedź MF na wniosek ZRP do MF o interpretację - kształcenie zawodowe w rzemiośle a zwolnienie od VATpobierz
30.05.201123.09.2009 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - stawki VAT a dostawa okularów korekcyjnychpobierz
30.05.201103.08.2007 - Interpretacja U.S w Wejherowie - przychód z kursu krawieckiego a utrata prawa do karty podatkowejpobierz
30.05.201110.05.2007 Interpretacja U.S. Warszawa-Wawer - montaż parapetów przez producenta w budynku mieszkalnym a stawka VATpobierz
30.05.201106.02.2007 - Interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego W-wa Śródmieście - sprzedaż filmów przez fotografa powoduje utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowejpobierz
08.02.2011Wniosek ZRP do MF o interpretację - kształcenie zawodowe w rzemiośle a zwolnienie od VATpobierz
25.06.2010Opodatkowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych (PIT-8C)pobierz
07.05.2010Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu dot. zwolnienia z CIT dochodów z najmu uzyskiwanych przez cechpobierz
24.02.2010Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu-cech-dochody z najmupobierz
18.12.2009Informacja opracowana przez eksperta ZRP na temat przepisów o zawieszeniu działalności gospodarczej.pobierz
23.10.2009Źródło finansowania szkolenia uczniów zostało zmienione. Dla niektórych pracodawców będzie to miało wpływ na opodatkowanie przychodu z tego tytułu.pobierz
25.06.2009Od 1 stycznia 2009 zwolnienie w CIT dochodów organizacji rzemiosła na działalność statutowąpobierz
02.06.2009Informacje dotyczące możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów - składek opłacanych przez rzemieślników z tytułu członkowstwa w organizacjach rzemieślniczychpobierz
16.01.2009Zmiany w podatkach oraz prawie gospodarczympobierz
10.09.2008Uwagi i wnioski Związku Rzemiosła Polskiego do projektu zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw na rok 2009.pobierz
19.02.2008Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie podatkowych skutków dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.pobierz
06.02.2007Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście-sprzedaż filmów-karta podatkowapobierz
10.11.2006Urząd Skarbowy w Piszu-usługi elektryczne-karta podatkowapobierz
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
projekt i wykonanie dom mediowy Pimedia