Strona główna | Działalność ZRP | Dialog społeczny | Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego

RDS działa na podstawie Ustawy z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

Dokumenty do pobrania.
  
07.08.2017Pismo członków Rady Dialogu Społecznego do Premiera M. Morawieckiego w sprawie Konstytucji Biznesupobierz
17.07.2017Stanowisko strony pracodawców RDS w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższympobierz
13.07.2017Stanowisko strony pracodawców RDS do projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowychpobierz
18.05.2017Wspólna propozycja pracodawców RDS dot. wzrostu płacy minimalnej w 2018 r. wzrostu emerytur i rent oraz wynagrodzeń w gospodarce narodowej.pobierz
21.02.2017Pismo członków RDS do premier Szydło dot. nieuwzględniania poprawek strony pracodawców do pakietu ustaw o ochronie zdrowia.pobierz
01.12.2016Stanowisko strony pracodawców RDS dotyczące projektu ustawy o związkach zawodowychpobierz
30.07.2016Uwagi ZRP do projektu ustawy o zmianie ustawy o RDS z dnia 27 lipca 2016 rokupobierz
26.11.2012Stanowisko strony pracodawców wobec zmiany działu VI Kodeksu pracy "Czas pracy"pobierz
15.11.2012Komunikat TK w sprawie konsekwencji usamorządowienia kolejowych spółek pasażerskich z 15 listopada 2012 rokupobierz
05.11.2012Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 5 listopada 2012 rokupobierz
13.09.2012Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z dnia 13.09.2012pobierz
13.09.2012Opinia ZRP do projektu budżetu państwa na 2013 rokpobierz
14.06.2012Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 14 czerwca 2012 roku.pobierz
22.02.2012Związek Rzemiosła Polskiego przygotował propozycje tematów, który i powinna się zająć Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych.pobierz
16.01.2012Decyzja Związków Zawodowych reprezentowanych w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o zawieszeniu z dniem 16 stycznia 2012 roku udziału swoich przedstawicieli w pracach zespołów problemowych.pobierz
11.07.2011Tematem spotkania było ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej oraz przedstawienie informacji o pracach nad budżetem państwa na 2012 rok.pobierz
27.06.2011Komunikat Trójstronnej Komisji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz kwestie wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku.pobierz
19.05.2011Ustalenia z posiedzenia Prezydium TK ds Społeczno-Gospodarczych z 19.05.2011 rokupobierz
19.05.2011tematem posiedzenia była m.in. kontynuacja dyskusji w sprawie uchwały TK dotyczącej wstrzymania wydatkowania środków z Funduszu Pracy.pobierz
20.04.2011Protokół z posiedzenia TK w dniu 20.04.2011 roku.pobierz
17.02.2011Informacja z posiedzenia TK ds. Społeczno Gospodarczych w sprawie pakietu klimatycznego i zasad przydziału darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla w związku ze zmianami klimatycznymi oraz dotyczące projektu ustawy w kwestii funkcjonowania systemu ubepobierz
27.01.2011Posiedzenie Prezydium TK dotyczące obrony środków z Funduszu Pracy. ZRP zaapelował o przesunięcie środków budżetowych w ramach Funduszu Pracy lub z ministerstwa finansów na szkolenia, aktywizację zawodową oraz przygotowanie zawodowe.pobierz
10.01.2011Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w sprawie rządowego projektu ustawy o refundacji leków, śridków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pobierz
06.10.2010Pismo skierowane na ręce Przewodniczącego TK ds. Społeczno Gospodarczych negujące odwołanie posiedzenie TK z dnia 7.października 2010 r.pobierz
27.09.2010Opinia Związku Rzemiosła Polskiego do projektu budżetu na 2011 rok pobierz
13.09.2010Uchwała nr 42 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ws. propozycji partnerów społecznych odnośnie podjęcia prac na forum Trójstronnej Komisji dotyczących zmian w prawie zamówień publicznychpobierz
13.09.2010Uchwała nr 41Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych ws. uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.pobierz
07.09.2010Komunikat TK ds.Społeczno-Gospodarczych z powiedzenia 7.09.2010 rokupobierz
31.08.2010Pismo ZRP do Przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych z propozycjami do systemu refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym i opłacanych składek na ubezpieczenie społecznepobierz
30.07.2010Uchwała nr 40 Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych o lokalnych samorządowych funduszach pożyczkowych pobierz
29.07.2010Stanowisko ZRP do projektu założeń projektu ustawy o lobbingupobierz
20.07.2010Uchwała nr 38 TK ds. Społ.-Gosp.w sprawie zmiany terminu złożenia przez rząd założeń projektu budżetu i propozycji wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2011 rok.pobierz
20.07.2010Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczychpobierz
20.07.2010Komunikat TK ds.Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dniu 20.07.2010 rokupobierz
20.07.2010Uchwała nr 39 TK w sprawie zmiany terminów uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzeniapobierz
24.06.2010Uzasadnienie do Uchwały Nr 37 TK i finansowe skutki weryfikacji kryteriów dochodowychpobierz
24.06.2010Komunikat TK ds. Społeczno-Gospodarczychpobierz
24.06.2010Uchwała Nr 37 TK w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych od 1 października 2010 rokupobierz
24.06.2010Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z 24 czerwca 2010 rokupobierz
25.05.2010Stanowisko strony pracodawców TK w sprawie wskaźników wynagrodzeń w 2011 rokupobierz
26.03.2010Stanowisko Prezydium TK ds. Społeczno-Gospodarczych z 26 marca 2010 rokupobierz
16.03.2010Opinia ZRP do uporządkowania strategii po poprawkachpobierz
03.03.2010Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społ.-Gosp. z 26 lutego 2010 rokupobierz
05.02.2010Informacja z posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 5 lutego 2010 r.pobierz
02.02.2010Propozycje ZRP dot. ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznegopobierz
10.12.2009Komunikat Trójstronnej Komisji ds.Społeczno-Gospodarczych z dn.10.12.2009 r.pobierz
16.11.2009Protokół z posiedzenia TK ds. Społeczno-Gospodarczychpobierz
16.11.2009KomunikatTrójstronnej Komisji ds,Społeczno-Gospodarczychpobierz
20.10.2009Protest skierowany do Ministra Rozwoju Regionalnego przeciwko zmianom w projektach konkursowychpobierz
19.10.2009Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji w dniu 19.10.2009rpobierz
15.10.2009Pismo dotyczace monitoringu ustawy antykryzysowejpobierz
05.10.2009Pismo Prezesa ZRP do zespołów problemowych TK w sprawie analizy przepisu antykoncentracyjnego ustawy z dn.06.07 2001 r. o TK I WKDSpobierz
22.09.2009Stanowisko strony pracodawców Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w sprawie projektu budżetu państwa na 2010 rokpobierz
07.09.2009Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 7 września 2009 r.pobierz
07.09.2009Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia z dnia 07.09.2009pobierz
07.09.2009Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społęczno-Gospodarczych w dniu 7 września 2009 rokupobierz
13.07.2009UCHWAŁA NR 35 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2010 r. pobierz
13.07.2009Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji w dn. 13 lipca 2009pobierz
29.06.2009Komunikat z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z dn. 29.06.09 r.pobierz
29.06.2009Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 29.06.2009 r. pobierz
08.06.2009Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dn. 8.06.2009 r. pobierz
15.05.2009Informacja o pracy Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno- gospodarczych - 15.05.2009pobierz
24.04.2009Ustalenia ze spotkania (panelu ekspertów) w dniu 24 kwietnia 2009 r.pobierz
20.04.2009Notatka z posiedzenia Prezydium TK w dniu 20 kwietnia 2009 r.pobierz
17.04.2009Pismo do Waldemara Pawlaka, po spotkanu autonomicznym w dniu 17 kwietnia 2009 rokupobierz
15.04.2009Pismo do Waldemara Pawlaka, po spotkanu autonomicznym w dniu 15 kwietnia 2009 rokupobierz
27.03.2009Informacja o pracy Prezydium Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych z dn. 27.03.2009pobierz
23.02.2009Notatka ze spotkania autonomicznego Prezydium Trójstronnej Komisji w dniu 23.02.2009 r. pobierz
16.02.2009Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dn. 16 lutego 2009 r.pobierz
10.02.2009Notatka ze spotkania autonomicznegoczęści społecznej prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczychpobierz
24.09.2008Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dn. 24 września 2008 r. pobierz
10.09.2008Komunikat Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dniu 10.09.2008 r.pobierz
31.07.2008Informacja o stanie prac połączonych zespołów problemowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ds. ubezpieczeń społecznych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy. pobierz
15.07.2008Kominikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia dnia 15 lipca 2008 r. pobierz
15.07.2008Uchwała nr 33 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 15 lipca 2008 r.pobierz
02.07.2008Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z posiedzenia dnia 2 lipca 2008 r. pobierz
02.06.2008Notatka z posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dn. 02.06.2008 r. pobierz
02.06.2008Protokół z posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dn. 02.06.2008 r.pobierz
21.05.2008Notatka z posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dn. 21.05.2008 r. pobierz
09.04.2008Protokół z posiedzenia Zespołu ds. usług publicznych TK ds. Społeczno-Gospodarczych w dn. 09.04.2008 r. pobierz
09.04.2008Protokół z posiedzenia Zespołu ds. usług publicznych TK ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 09.04.2008r. pobierz
03.04.2008UCHWAŁA NR 31 z dnia 3 kwietnia 2008 w sprawie podjęcia prac nad rozwiązaniami w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych.pobierz
03.04.2008Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 3 kwietnia 2008 r.pobierz
15.02.2008Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Spółeczno-Gospodarczych z posiedzenia w dn. 15 lutego 2008 r.pobierz
25.06.2007Protokół z posiedzenia połączonych Zespołów Problemowych TK ds.: Ubezpieczeń Społecznych oraz Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy w dniach 25-26 czerwca 2007 r.pobierz
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
projekt i wykonanie dom mediowy Pimedia