Strona główna | Działalność ZRP | Dialog społeczny

Związek Rzemiosła Polskiego jest pełnoprawnym partnerem dialogu społecznego(ustawa z lipca 2001 roku). Jako organizacja pracodawców, ZRP reprezentuje na forum Trójstronnej Komisji interesy mikro-, małych i średnich firm – nie tylko członków organizacji, ale również całego sektora MŚP.

Związek jest reprezentowany we wszystkich zespołach problemowych Trójstronnej Komisji oraz w działających po za nią zespołach branżowych ds. budownictwa oraz ds. ochrony zdrowia, a także w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego (WKDS). Dzięki temu głos sektora MŚP jest uwzględniany we wszystkich obszarach problemowych, za równo na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym jak i lokalnym.

Partnerstwo jest realizowane poprzez stałą współpracę z organami władzy administracji państwowej i samorządowej, agendami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Ważnym celem realizowanym przez ZRP, poprzez udział w procesie dialogu społecznego, jest stworzenie w Polsce silnego, nowoczesnego samorządu gospodarczego. 

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy