Strona główna | Działalność ZRP | Fundusze unijne | Komitety monitorujące

Komitety monitorujące

Lista przedstawicieli ZRP zaangażowanych w proces wdrażania, monitorowania i ewaluacji funduszy UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na szczeblu krajowym i regionalnym

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy