Strona główna | Działalność ZRP | Unia Europejska | Stanowiska i opinie

Stanowiska i opinie

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.
    
22.05.2017Uwagi ZRP do projektu Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r.pobierz
24.03.2017Uwagi ZRP do projektu Aktualizacji Krajowego Programu Reform 2017/18 z 10 marca 2017 r.pobierz
16.03.2017Opinia ZRP dotycząca Dokumentu roboczego służb Komisji Europejskiej "Sprawozdanie krajowe - Polska 2017".pobierz
14.12.2016Delegowanie ad świadczenie usług kontropinia pracodawcówpobierz
14.12.2016Delegowanie ad świadczenie usług opinia EESCpobierz
12.12.2016Komentarz Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej COM(2016)725 z 16.11.2016 r. „Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2017 r.”pobierz
01.06.2016Uwagi do projektu Zaleceń Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r.opublikowanego przez Komisję Europejską, COM(2016)341 z 18.05.2016pobierz
23.03.2016Uwagi do projektu aktualizacji Krajowego Programu Reform 2016-2017pobierz
22.03.2016Opinia ZRP dotycząca Dokumentu KE "Sprawozdanie krajowe-Polska 2016"; SWD(2016)89pobierz
17.03.2016Stanowisko ZRP dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.pobierz
05.05.2015Opinia ZRP w sprawie komunikatu COM(2015)85pobierz
01.12.2014Stanowisko UAPME w ramach konsultacji publicznych w sprawie Small Business Actpobierz
28.06.2013Stanowisko UEAPME dotyczące projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych dot. pomocy publicznej (wersja PL)pobierz
28.06.2013Stanowisko UEAPME dotyczące projektu Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych dot. pomocy publicznej (wersja EN)pobierz
05.06.2013Komentarz ZRP do projektu stanowiska UEAPME w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej dot. pomocy państwa de minimis.pobierz
03.06.2013Opinia ZRP w sprawie kolejnej odsłony projektu dyrektywy wdrożeniowej w sprawie delegowania pracowników.pobierz
03.06.2013Stanowisko UEAPME w sprawie projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego pomocy państwa de minimispobierz
17.04.2013Opinia ZRP na temat Projektu rozporządzenia dotyczącego małych dotacji (rozporządzenie dot. pomocy państwa de minimis)pobierz
28.03.201310 najbardziej uciążliwych dla MŚP aktów prawnych UE – wyniki konsultacji KEpobierz
14.02.2013Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie ochrony know-how w biznesie, wypracowane przez przedstawicieli branż rzemieślniczych uczestniczących w projekcie Branże w dialogupobierz
14.02.2013Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie stanowiska Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, dotyczącego EEN Enterprise Europe Network – Europejskiej Sieci Przedsiębiorczościpobierz
07.02.2013STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO w sprawie OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW UE W ZAKRESIE STAWEK OBNIŻONYCH W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUGpobierz
07.02.2013STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO 10 AKTÓW PRAWNYCH NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW RZEMIEŚLNICZYCH BRANŻY SPOŻYWCZEJpobierz
07.02.2013STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO 10 AKTÓW PRAWNYCH NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW RZEMIEŚLNICZYCH BRANŻY BUDOWLANEJpobierz
07.02.2013STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO 10 AKTÓW PRAWNYCH NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW RZEMIEŚLNICZYCH BRANŻY MOTORYZACYJNEJpobierz
07.02.2013STANOWISKO ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO 10 AKTÓW PRAWNYCH NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWYCH DLA MŚP RZEMIEŚLNICZYCH BRANŻY FRYZJERSKO-KOSMETYCZNEJpobierz
07.01.2013Stanowisko ZRP -Wyzwania i problemy Rzemieślniczej branży krawiecko odzieżowo włókienniczej w Polscepobierz
19.12.2012Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie strategii na rzecz zrównoważonej konkurencyjności Branży Budowlanej i jej Przedsiębiorstw.pobierz
12.12.2012Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie warunków prawidłowej likwidacji szkód komunikacyjnych w świetle przepisów krajowych i UE.pobierz
11.12.2012Stanowisko branżowe Związku Rzemiosła Polskiego w sprawie jednolitego patentu europejskiego.pobierz
09.11.2012Polscy rzemieślnicy o strategii zrównoważonego rozwoju branży budowlanej w Europie.pobierz
08.11.2012Spotkanie uzgodnieniowe branży budowlanej ZRP dotyczące Strategii na rzecz zrównoważenia konkurencyjności branży budowlanej ogłoszonej przez Komisje Europejskąpobierz
29.06.2012Stanowisko ZRP w sprawie wdrażania zasad dobrej praktyki w relacjach wertykalnych w łańcuchu dostaw żywności.pobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC) o pracy na czas określony 1999/70EC. Opinia ZRP. Branża Rzemiosł Artystycznych.pobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC), o pracy na czas określony 1999/70/EC. Opinia ZRP. Branża Fryzjersko-Kosmetyczna.pobierz
25.06.2012Stanowisko ZRP w sprawie Funkcjonowania w praktyce zasady THINK SMALL FIRST "Najpierw myśl z perspektywy małego" oraz innych zobowiązań zawartych w programie Small Business Act. Branża usługowa, w tym fotograficzna,optyczna i krawiecko-tekstylnapobierz
25.06.2012Stanowisko ZRP w sprawie Funkcjonowania w praktyce zasady THINK SMALL FIRST "Najpierw myśl z perspektywy małego" oraz innych zobowiązań zawartych w programie Small Business Act. Branża motoryzacyjnapobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC) o pracy na czas określony 1999/70/EC Opinia Związku Rzemiosła Polskiego. Branża spożywcza.pobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC) o pracy na czas określony 1999/70/EC. Opinia Związku Rzemiosła Polskiego. Branża Złotniczo-Jubilerska.pobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC), o pracy na czas określony 1999/70/EC. Opinia ZRP. Branża Optyczna.pobierz
25.06.2012Stanowisko ZRP w sprawie Funkcjonowania w praktyce zasady THINK SMALL FIRST "Najpierw myśl z perspektywy małego" oraz innych zobowiązań zawartych w programie Small Business Act. Branża spożywczapobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC), o pracy na czas określony 1999/70/EC. Opinia ZRP. Branża Krawiecko-Tekstylna pobierz
25.06.2012Stanowisko ZRP w sprawie Funkcjonowania w praktyce zasady THINK SMALL FIRST "Najpierw myśl z perspektywy małego" oraz innych zobowiązań zawartych w programie Small Business Act. Branża artystyczna i złotniczo-jubilerskapobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC), o pracy na czas określony 1999/70/EC. Opinia ZRP. Branża budowlana.pobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC), o pracy na czas określony 1999/70/EC. Opinia ZRP. Branża Rzemiosł Motoryzacyjnych pobierz
25.06.2012Stanowisko ZRP w sprawie Funkcjonowania w praktyce zasady THINK SMALL FIRST "Najpierw myśl z perspektywy małego" oraz innych zobowiązań zawartych w programie Small Business Act. Branża budowlanapobierz
25.06.2012Stanowisko ZRP w sprawie Funkcjonowania w praktyce zasady THINK SMALL FIRST "Najpierw myśl z perspektywy małego" oraz innych zobowiązań zawartych w programie Small Business Act. Branża fryzjerska-kosmetycznapobierz
25.06.2012Badanie partnerów społecznych dotyczące wdrażania i zastosowania Dyrektyw: o pracy w niepełnym wymiarze godzin 1997/81/EC (98/23/EC), o pracy na czas określony 1999/70/EC. Opinia ZRP. Branża Fotograficzna.pobierz
10.05.2012Stanowisko ZRP - Wsparcie finansowane na rzecz efektywności energetycznej budynków.pobierz
24.04.2012Stanowisko ZRP w sprawie rozwiązywania alternatywnych sporów pomiędzy przedsiębiorcami w UE.pobierz
24.04.2012Stanowisko ZRP w sprawie metod rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami w UE. Branża motoryzacyjna.pobierz
23.03.2012Stanowisko ZRP w sprawie opłat za kontrole urzędowe w sektorze spożywczympobierz
12.03.2012Stanowisko ZRP w sprawie propozycji europejskich partnerów społecznych dot.rozwiązań zapobieganiu zagrożeniom w branży fryzjerskiej.pobierz
12.03.2012Stanowisko w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszonych UEAPME organizacji branżowej ICADApobierz
21.05.2011Priorytety UEAPME wobec polskiej prezydencjipobierz
20.05.2011Priorytety UEAPME wobec polskiej prezydencji (wersja angielska)pobierz
12.04.2011Stanowisko ZRP nt. projektu Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020pobierz
31.03.2011Stanowisko ZRP w sprawie przeglądu programu Small Business Actpobierz
28.02.2011Stanowisko ZRP w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej „W kierunku Aktu o jednolitym rynku”pobierz
23.02.2011Stanowisko UEAPME w sprawie następnej generacji programów finansowania MŚP (wersja polska)pobierz
22.02.2011Stanowisko UEAPME w sprawie następnej generacji programów finansowania MŚP (wersja angielska) pobierz
11.02.2011Odpowiedź UEAPME w konsultacjach nt. pozaformalnego i nieformalnego uczenia się (wersja angielska) pobierz
10.02.2011Odpowiedź UEAPME w konsultacjach nt. pozaformalnego i nieformalnego uczenia się (wersja polska)pobierz
19.01.2011Stanowisko UEAPME dotyczące Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy flagowej Strategii Europa 2020 „Unia Innowacji” pobierz
19.01.2011Stanowisko UEAPME w sprawie pracowników sezonowychpobierz
05.08.2010Uwagi ZRP do stanowiska Rządu w sprawie monitoringu sektora handlupobierz
01.08.2010Europejski Barometr Rzemiosła i MŚP - Polska 2010pobierz
13.07.2010Priorytety rzemiosła i MŚP w odniesieniu do europejskiej strategii badań i rozwoju oraz innowacji – stanowisko UEAPME pobierz
13.07.2010Priorytety rzemiosła i MŚP w odniesieniu do europejskiej strategii badań i rozwoju oraz innowacji – propozycje do stanowiska UEAPME wniesione przez ZRPpobierz
31.05.2010Stanowisko ZRP nt. strategii EUROPA 2020pobierz
05.05.2010Opinia UEAPME w sprawie technologii środowiskowych i eko-innowacjipobierz
28.04.2010Stanowisko ZRP dot. Inicjatywy Rynków Wiodącychpobierz
20.04.2010Stanowisko ZRP dot. dyrektywy o zwalczaniu opóźnień w płatnościach handlowychpobierz
05.03.2010Komunikat Związku Rzemiosła Polskiego na temat kolejnej odsłony Strategii UE 2020pobierz
18.02.2010Stanowisko ZRP dot. sprawozdania Komisji Europejskiej COM(2009)680 nt. wdrażania Small Business Actpobierz
09.02.2010Stanowisko ZRP dot. zadań nowego składu Komisji Europejskiejpobierz
29.01.2010Stanowisko ZRP dot. drugiego sprawozdania Komisji Europejskiej z realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego na lata 2008-2010 KOM(2009)678pobierz
11.01.2010Stanowisko ZRP dotyczące przyszłej Strategii UE 2020 w odniesieniu do dokumentu roboczego Komisji Europejskiej KOM(2009)647pobierz
Związek Rzemiosła Polskiego
projekt i wykonanie dom mediowy Pimedia