Strona główna | Działalność ZRP | Dialog społeczny | Przedstawiciele ZRP w Radzie Dialogu Społecznego

Związek Rzemiosła Polskiego aktywnie uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego. Ze strony ZRP w skład Rady wchodzą:
  1. Jan Gogolewski - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego
  2. Antoni Odzimek – członek Rady Dialogu Społecznego, Izba Rzemieslnicza w Poznaniu
  3. Władysław Jefremienko – członek Rady Dialogu, Prezes Izby Rzemieślniczej w Szczecinie
  4. Jan Klimek – członek Rady Dialogu, Prezes Izby Rzemieślniczej ora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
  5. Janusz Piątek – członek Rady Dialogu, Izba Rzemieślnicza w Kielcach
  6. Janusz Kowalski – członek Rady Dialogu, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  7. Edyta Doboszyńska – sekretarz Rady Dialogu Społecznego, Związek Rzemiosła Polskiego

 

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy