Strona główna | Działalność ZRP | Oświata zawodowa | Stanowiska i opinie

Stanowiska i opinie

Poniżej znajdują sie dokumenty do pobrania.

    
10.11.2016Propozycje ZRP, które w ocenie środowiska rzemieślniczego mają istotne znaczenie dla poprawy jakości kształcenia zawodowego,pobierz
07.11.2016Stanowisko ZRP w sprawie rozporządzenie ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.pobierz
10.10.2016Stanowisko ZRP dot.projektu ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy- Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.pobierz
14.03.2016Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK o wszczęcie wyjaśnienia w sprawie działań Akademii Rzemiosła Polskiego, naruszającej przepisy ustawy o rzemiośle.pobierz
08.03.2016Wystąpienie ZRP do prezesa UOKiK w sprawie zbadania działalności firm oferujących w internecie dokumentów zwanych "egzemplarzami kolekcjonerskimi".pobierz
08.02.2016Opinia ZRP do projektu rozporządzenia MEN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.pobierz
30.12.2015Protest ZRP w sprawie rozporządzenie dot. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. – podpisane w dniu 22 grudnia 2015 r. pobierz
04.12.2013„O polskim hydrauliku i Rogalu Świętomarcińskim”-list otwarty Prezesa Jerzego Bartnika do Premiera Donalda Tuskapobierz
07.08.2013Wystąpienie ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie ujęcia w kodeksie pracy zapisu o możliwości kształcenia młodych ludzi do 21 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji losowej.pobierz
08.07.2013Załącznik do pisma z 8.07.2013 - Informację i propozycje środowiska powstałe na bazie obserwowanych w UE sygnałów wzmacniania roli kształcenia zawodowego w miejscu pracy, a zwłaszcza w formule dualnej – pismo do MPiPS.pobierz
08.07.2013Prośba o wsparcie działań upowszechniających kształcenie dualne – pismo do MENpobierz
08.07.2013Informację i propozycje środowiska powstałe na bazie obserwowanych w UE sygnałów wzmacniania roli kształcenia zawodowego w miejscu pracy, a zwłaszcza w formule dualnej – pismo do MPiPS.pobierz
11.03.2013Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych –l ist ZRP do MPiPSpobierz
26.02.2013Przemówienie Ambasadora Niemiec na konferencji - „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”pobierz
26.02.2013Przemówienie Marcina Rolnika, Członka Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na konferencji „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”, w dniu 26.02.2013 roku w Warszawie pobierz
25.02.2013Podziękowanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Jacka Męciny za zaproszenie na konferencję - „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”pobierz
22.02.20132013.02.22-opinia ZRP-przyznawanie kwalifikacji zawodowychpobierz
21.02.2013Podziękowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej za zaproszenie na konferencję - „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”pobierz
21.02.2013Podziękowanie Posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Kaczmarka za zaproszenie na konferencję - „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”pobierz
09.08.2012Stanowisko zrp - płaca minimalnapobierz
22.02.2012Pismo prezesa ZRP do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprawidłowych zapisów w umowach o refundacje zawieranych pomiędzy OHP a rzemieślnikami szkolącymi pracowników młodocianych.pobierz
02.02.2012Stanowisko ZRP do komunikatu UE - Inicjatywa "Szanse dla młodzieży"pobierz
26.10.2011Pismo do MEN-opinie i uwagi do pakietu zmian w ustawie o systemie oświatypobierz
21.10.2011Opinia ZRP do pakietu projektów rozporządzeń wykonawczych MEN do ustawy o systemie oświaty.pobierz
19.10.2011Rekomendacje wypracowane po konferencji "Rzemiosło i przedsiębiorcy-potrzeby kadrowe i oczekiwania wobec pracowników".pobierz
18.10.2011Opinie do pakietu rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświatypobierz
03.10.2011Załącznik do pisma Opinie do pakietu rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświatypobierz
09.08.2011Interpelacja posła Stanisława Chmielewskiego z klubu parlamentarnego PO w sprawie wprowadzonych przez OHP zmian w treści umów o refundację pracodawcom wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników zatrudnionych npobierz
29.06.2011Stanowisko Kongresu Rzemiosła Polskiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie problemów związanych z refundacją wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego.pobierz
07.06.20117.06 2011 roku ukazało sie stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego dotyczące prawnych możliwości ministra ds. pracy i polityki społecznej odnośnie zmniejszenia kwoty refundacji przysługującej pracodawcy za kształcenie pracowników młodocianych.pobierz
03.06.2011Notatka ze spotkania z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Czesławą Ostrowską, któe odbyło się w dniu 3 czerwca 2011 roku.pobierz
06.04.2011Pismo do Minister Hall-ZRP o zmianach w systemie oświatypobierz
03.03.201103.03.2011 uwagi zrp do projektu dokumentu Perspektywy uczenia się przez całe życiepobierz
25.01.2011Pismo ZRP do Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. projektu ustawy o systemie jakości edukacjipobierz
31.08.2010Pismo ZRP do Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanty Fedak ws. ograniczenia obciążeń biurokratycznych związanych z systemem refundacji wynagrodzeń młodocianych pracownikówpobierz
31.08.2010Pismo ZRP do Premiera Waldemara Pawlaka z prośbą o wsparcie organizacji rzemiosła ws. ograniczenia obciążeń biurokratycznych związanych z systemem refundacji wynagrodzeń młodocianych pracownikówpobierz
30.12.2009Odpowiedź MPIPS na pismo ZRP z dnia 18.11.2009 r. dot. przygotowania zawodowego osób dorosłychpobierz
18.11.2009Uwagi ZRP dotyczące przygotowania zawodowego osób dorosłychpobierz
28.09.2009Propozycje ZRP pozytywnie wpływające na skuteczność ustawy antykryzysowej pobierz
22.09.2009Uwagi ZRP do projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie ws. praktycznej nauki zawodupobierz
24.06.2009Stanowisko VI Kongresu Rzemiosła Polskiego ws. reformy systemu kształcenia zawodowegopobierz
12.12.2008Opinia ZRP do projektu rozporządzenia w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikówpobierz
19.02.2008Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie podatkowych skutków dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.pobierz
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy