Strona główna | Aktualności

Portal Inforfk.pl:Ulga na złe długi w podatkach dochodowych to zły pomysł?
06.12.2017

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał Jadwidze Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju opinię dotyczącą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – przytacza portal.


Zdaniem Związku zaproponowane rozwiązanie polegające na kasowym rozliczeniu kosztów (przychodów) w podatkach dochodowych, w przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje płatności w terminie 120 dni - nie wpisuje się w zasadniczy cel ustawy, jakim jest redukcja obowiązków administracyjnych. Jak pokazały doświadczenia poprzednich lat rozwiązanie to w żaden sposób nie wpłynęło na likwidację zatorów płatniczych –czytamy.


„ZRP jest przeciwny przenoszeniu rozwiązań, tzw. ulgi na złe długi obowiązującej na gruncie ustawy o VAT

do przepisów ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT). Taka zmiana może spowodować znaczne obciążenia biurokratyczne u podatników, których nie dotyczy obowiązek monitorowania płatności w oparciu o przepisy ustawy o VAT. Na podstawie projektowanych przepisów zostaną oni objęci tym uciążliwym, szczególnie w uproszczonej księgowości - obowiązkiem. Ponadto ZRP uważa, że o ile w VAT  ulga na złe długi wiąże się z realnym zwrotem do przedsiębiorcy nadpłaconego podatku, o tyle ta sama korekta w podatkach dochodowych może być iluzoryczna i nigdy może nie zostać skonsumowana przez podatnika”.
Więcej: LINK
•  15.12.2017  Premier stawia na silne finanse publiczne i gospodarkę
•  13.12.2017  Zakończyły się negocjacje umowy o partnerstwie gospodarczym ...
•  12.12.2017  Realizacja programów 2014-2020. Stan na 10 grudnia
•  12.12.2017  Uruchomienie Platformy Wsparcia Eksportu
•  12.12.2017  Inflacja w listopadzie
•  11.12.2017  Bezrobocie nadal niskie
•  11.12.2017  Cudzoziemcy. Zmiany w zatrudnianiu
•  08.12.2017  72 tys kontroli przeprowadzi Państwowa Inspekcja Pracy w 2018 r.

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy