Strona główna | Aktualności

Portal Inforfk.pl:Ulga na złe długi w podatkach dochodowych to zły pomysł?
06.12.2017

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał Jadwidze Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju opinię dotyczącą projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym – przytacza portal.


Zdaniem Związku zaproponowane rozwiązanie polegające na kasowym rozliczeniu kosztów (przychodów) w podatkach dochodowych, w przypadku kiedy dłużnik nie ureguluje płatności w terminie 120 dni - nie wpisuje się w zasadniczy cel ustawy, jakim jest redukcja obowiązków administracyjnych. Jak pokazały doświadczenia poprzednich lat rozwiązanie to w żaden sposób nie wpłynęło na likwidację zatorów płatniczych –czytamy.


„ZRP jest przeciwny przenoszeniu rozwiązań, tzw. ulgi na złe długi obowiązującej na gruncie ustawy o VAT

do przepisów ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT). Taka zmiana może spowodować znaczne obciążenia biurokratyczne u podatników, których nie dotyczy obowiązek monitorowania płatności w oparciu o przepisy ustawy o VAT. Na podstawie projektowanych przepisów zostaną oni objęci tym uciążliwym, szczególnie w uproszczonej księgowości - obowiązkiem. Ponadto ZRP uważa, że o ile w VAT  ulga na złe długi wiąże się z realnym zwrotem do przedsiębiorcy nadpłaconego podatku, o tyle ta sama korekta w podatkach dochodowych może być iluzoryczna i nigdy może nie zostać skonsumowana przez podatnika”.
Więcej: LINK
•  16.03.2018  Money.pl: Kodeks pracy. Projekt przyjęty, ale opinia publiczna go ...
•  16.03.2018  G.Prawna:W prywatnych placówkach wciąż na śmieciówkach
•  15.03.2018  Business Insider.pl: Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przyjęła ...
•  14.03.2018  Głos Szczeciński: Kodeks pracy 2018 zmiany
•  14.03.2018  Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym przyjęty ...
•  13.03.2018  Ponad 85 tys. podejrzanych faktur JPK VAT
•  13.03.2018  Realizacja programów 2014-2010 do 4 marca 2018 r
•  13.03.2018  Money.pl: Nowy projekt Kodeksu pracy. Szef może ci kazać przyjść do ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy