Strona główna | Aktualności

Senat przyjął pakiet zmian dla rodzin
17.07.2017

W sobotę (15 lipca) Senat przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Przyjęty dokument wprowadza korzystne dla polskich rodzin zmiany, dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty Dużej Rodziny.
 Dzięki zmianom o wiele łatwiejsze stanie się ubieganie o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nowe przepisy zakładają bowiem ujednolicenie terminów składania wniosków o wszystkie te świadczenia. W tym roku wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe czy PUE ZUS. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu.
 Ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.
Więcej: LINK
•  21.07.2017  Stanowisko rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020 r. ...
•  21.07.2017  Płatności dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego. Konsultacje
•  20.07.2017  Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2017 roku – komentarz MR
•  19.07.2017  Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia gospodarkę Polski
•  18.07.2017  500+ nowe rozdanie
•  18.07.2017  Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. ...
•  18.07.2017  Realizacja programów 2014-2020 - stan na 16 lipca br
•  17.07.2017  Razem na rzecz Expo 2022

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy