Strona główna | Aktualności

W Krakowie odbyło się Forum Rynku Wewnętrznego
05.10.2011

W Krakowie w dniach 2-4 października 2011 roku odbyło się Forum Rynku Wewnętrznego (Single Market Forum – SIMFO), zorganizowane przez Parlament Europejski i Komisję Europejską we współpracy z polską Prezydencją w Radzie UE.

Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców odnośnie dostępnych im praw i możliwości. Forum skierowane było m.in. do wszystkich uczestników rynku wewnętrznego, konsumentów, biznesu, zrzeszeń branżowych i organizacji pozarządowych. Podczas dwóch dni Forum jego uczestnicy mogli wziąć udział w dyskusjach panelowych, spotkaniach oraz warsztatach na temat problematyki wspólnego rynku.

Otwarcie Forum poprzedziła impreza informacyjno-promocyjna pod nazwą jarmark Rynku Wewnętrznego, który odbył się na Rynku Głównym w Krakowie w dniu 2 października 2011 roku.

Podsumowaniem dwudniowej imprezy była tzw. Deklaracja Krakowska, która zawiera zobowiązanie do podejmowania konkretnych działań dotyczących wykorzystywania możliwości i dalszego rozwoju rynku wewnętrznego.

Więcej informacji (w jęz. angielskim): LINK
•  16.03.2018  Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów konsultacyjnych
•  15.03.2018  Komendant Główny OHP gościł w Związku Rzemiosła Polskiego
•  15.03.2018  Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich firm. Cykl ...
•  15.03.2018  POWER 2014-2020. Ogłoszenie nowych konkursów
•  14.03.2018  Wniosek Partnerów Społecznych o zamknięcie działania 2.2. POWER
•  14.03.2018  Infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  14.03.2018  Informacja o wdrażaniu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
•  14.03.2018  G.Prawna:Solidarność: składka emerytalna płacona od każdej złotówki

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy