Strona główna | Aktualności

Ulga za złe długi i Program Strategia 5G – tematem posiedzenia zespołu RDS
13.03.2018

Uczestnicy niedawnego  posiedzenia Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS rozmawiali o Strategii „5G dla Polski” i projekcie ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 
 
Obradom przewodniczył szef zespołu, Andrzej Malinowski. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego  w spotkaniu uczestniczyła  Elżbieta Lutow, dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości.
Program Strategia 5G dla Polski zaprezentowany przez przedstawiciela Ministerstwa Cyfryzacji ma przygotować Polskę na zmiany w obszarze cyfryzacji, głównie związanej z wdrożeniem tej technologii.  Technika 5G, to nowy wymiar komunikacji,  która ma na celu rozszerzenie pojemności sieci bezprzewodowych, większej niezawodności i wydajności, a także wyjątkowo szybkich prędkości przesyłu danych, umożliwiających rozwój innowacyjnych usług w różnych obszarach przemysłowych. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność monitorowania wpływu tych technologii na środowisko, a także na rynek pracy. Uczestnicy sugerowali, że wdrożenie tego systemu, z jednej strony usprawni rynek pracy, z drugiej jednak może spowodować  zmniejszenie zatrudnienia.
 
W części poświęconej projektowi ustawy o uproszczeniach w prawie podatkowym i gospodarczym, strona społeczna kwestionowała  dwa rozwiązania. Związki zawodowe wniosły zastrzeżenia do proponowanych zmian w kodeksie pracy, likwidujących obowiązki pracodawcy w zakresie okresowych szkoleń bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych, z niższą kategorią ryzyka wypadkowego. Natomiast ze strony pracodawców ekspert Związku Rzemiosła Polskiego, po raz kolejny negatywnie wypowiedział się na temat  propozycji  przeniesienia  rozwiązań, tzw. „ulgi na złe długi” w VAT na grunt podatku dochodowego.  Swoje stanowisko ZRP wsparło krytyczną oceną przedsiębiorców dla  podobnego rozwiązania obowiązującego do końca 2015 roku.  Jako główne wady proponowanego zapisu  ZRP wymienił: brak możliwości  skorzystania z pomniejszenia dochodu w sytuacji, kiedy firma ma straty  oraz skomplikowanie  rozliczeń księgowo-podatkowych podatników zwolnionych od VAT (poprzez obowiązkowy monitoring płatności). Powołano się także na udowodniony w poprzednich latach  brak  wpływu tych rozwiązań na ograniczenie zatorów płatniczych w firmach.  
 
Na etapie wcześniejszych  konsultacji  podobne stanowisko,  do prezentowanego przez ZRP,  zajęli Pracodawcy RP oraz inne organizacje. W efekcie ustalono ponowne przeanalizowanie proponowanego rozwiązania przez stronę pracodawców i podjęcie ewentualnego wspólnego stanowiska w tej kwestii.
 

 
•  16.03.2018  Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów konsultacyjnych
•  15.03.2018  Komendant Główny OHP gościł w Związku Rzemiosła Polskiego
•  15.03.2018  Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich firm. Cykl ...
•  15.03.2018  POWER 2014-2020. Ogłoszenie nowych konkursów
•  14.03.2018  Wniosek Partnerów Społecznych o zamknięcie działania 2.2. POWER
•  14.03.2018  Infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  14.03.2018  Informacja o wdrażaniu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
•  14.03.2018  G.Prawna:Solidarność: składka emerytalna płacona od każdej złotówki

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy