Strona główna | Aktualności

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia
07.12.2017

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.


Zapytanie przeprowadzane jest  w ramach zadania związanego z przeprowadzeniem 15 szkoleń dla około 375 osób członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Każde szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów. Przedmiotem zamówienia jest wybranie trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia, wspólnie z innym trenerem
Więcej: LINK
•  15.12.2017  E-składka to proste płatności
•  15.12.2017  O „Dialogu społecznym a otoczeniu regulacyjnym” w siedzibie ZRP
•  13.12.2017  Uwaga na kryptowaluty
•  13.12.2017  „Dialog społeczny a otoczenie regulacyjne” . Konferencja w ZRP
•  12.12.2017  Podsumowanie konferencji „Wpływ Przemysłu 4.0 na sektor MŚP”
•  12.12.2017  Mateusz Morawiecki powołany na premiera oraz ministra rozwoju i ...
•  12.12.2017  Pracodawcy zmieniają szkolnictwo zawodowe. Seminarium
•  11.12.2017  Utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Konsultacje

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy