Strona główna | Aktualności

Unieważnienie postępowania rekrutacyjnego
13.11.2017

Jesteśmy zmuszeni do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego na recenzentów zadań z etapu bazowego – z przyczyn merytorycznych, niezależnych od ZRP. Przyczyną bezpośrednią jest modernizacja Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego i przegrupowanie niektórych zawodów, a w konsekwencji doszło do zmian wartości zamówienia dla kilku z naszych branż, co w praktyce powoduje, iż część z nich przekracza kwotę 50.000 zł netto (po zsumowaniu ze zleceniami i dziełami już wykonanymi w I i II kw. 2017), a w konsekwencji wymaga od nas zamieszczenia ogłoszenia na Bazie Konkurencyjności – pod rygorem korekty finansowej. Nowy podział zawodów wszedł od 1.09.2017 i co do zasady obowiązywał w czasie naboru (ZRP ma swój podział, ale jest duże ryzyko, że zostałby on skutecznie zakwestionowany na etapie kontroli MEN). Tryby postępowania w wyborze wykonawców określają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.

 

Realizując opisane zadanie musieliśmy więc sumować wartość zamówienia dla każdej branży. Wybór właściwego trybu postępowania uzależniony jest od kwoty określonej dla danej branży. W tym przypadku ogłoszenie musimy ponowić i -poza dotychczasowymi kanałami - upublicznić je na Bazie Konkurencyjności.

 

Uprzejmie przepraszamy za zaistniałe niedogodności i pomimo tego, zapraszamy do ponownego zgłaszania się do powtórzonego naboru, o którym wkrótce poinformujemy. Ten nabór obejmie dodatkowo zawody z branży budowlanej.

 

Więcej: LINK
•  17.11.2017  Platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością ...
•  17.11.2017  Projekt programu prac Forum Żywnościowego na rok 2018
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży metalowo – ...
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży spożywczej
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży budowlanej
•  17.11.2017  Kolejne szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży skórzano - ...
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży poligraficzno ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy