Strona główna | Aktualności

Zrównoważony łańcuch dostaw. Międzynarodowa konferencja w Warszawie
12.10.2017

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, University of Oslo, CICERO Center for International Climate Research i FAFO, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz przy wsparciu Ambasady Szwecji oraz Ambasady Królestwa Holandii w Polsce zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji na temat zrównoważonych łańcuchów dostaw pt. „Sustainability in Supply Chains”, realizowanej w ramach projektu Sustainable Market Actors for Responsible Trade, finansowanego ze środków programu Horizon 2020. Spotkanie odbędzie się 27 października w siedzibie ministerstwa w Warszawie.

Celem konferencji będzie przybliżenie uczestnikom tematu zrównoważonych łańcuchów dostaw i udzielenie odpowiedzi m.in. na pytanie, w jaki sposób firmy uwzględniają kwestie zrównoważonego rozwoju w swojej działalności, czy i w jaki sposób firmy włączają działania na rzecz poszanowania praw człowieka i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w swoje strategie biznesowe, jakie są najczęstsze pułapki i przeszkody, które firmy napotykają na swojej drodze do zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in. kwestie związane z łańcuchem dostaw telefonów komórkowych, rolą państwa w kształtowaniu zrównoważonych łańcuchów dostaw poprzez odpowiednie stosowanie zamówień publicznych i gwarancji kredytów eksportowych jak due diligence w łańcuchach dostaw.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej projektu SMART – do 24 października.
 
 
•  23.10.2017  ARP uruchamia program na granty dla MSP
•  23.10.2017  IV Europejski Warsztat dla Młodych już 27 paździenika
•  23.10.2017  Konsultacje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji
•  20.10.2017  „How to do Business with the United Nations?” Seminarium
•  20.10.2017  Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
•  20.10.2017  Konsultacje Ministerstwa Zdrowia
•  19.10.2017  Spotkanie Forum Żywnościowego
•  19.10.2017  Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy