Strona główna | Aktualności

Jakie fundusze w październiku dla firm
10.10.2017

W październiku na przedsiębiorców czeka ponad 100 konkursów unijnych. To szansa dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców na pozyskanie pieniędzy na inwestycje. Oferta dotyczy obszaru m.in. badawczo-rozwojowego, innowacji, efektywności energetycznej, edukacji, rewitalizacji i współpracy ponadnarodowej. Wyszukaj coś dla siebie spośród 30 konkursów ogólnopolskich, 67  regionalnych i 10 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej znajdziesz więcej informacji o trwających naborach.
„Szybka ścieżka” to konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W październiku ruszają dwa takie nabory. Oba dotyczą opracowania nowego produktu lub usługi i wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.


Trzy październikowe konkursy skierowane są na wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych tj. INNOSBZ, INNOSTAL i PBSE. Nabory organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkursy skierowane są do przedsiębiorców i konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw. Składając wniosek możesz otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko same prace.
Październik to także ostatnia okazja na złożenie wniosku o przyznanie dotacji dla mikro i małych firm w tzw. fazie preseed. Dotyczy przedsiębiorców, którzy mają pomysł, ale potrzebują środków na jego zrealizowanie i pokrycie kosztów podstawowych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności.
Więcej: LINK
•  19.01.2018  Program pracy i kalendarz spotkań UEAPME
•  19.01.2018  Rekrutacja zespołów autorskich - usługi osobiste
•  18.01.2018  Dzięki e-składce firmy oszczędzają czas i pieniądze
•  18.01.2018  Prace nad zmianą definicji mikro, małego i średniego ...
•  18.01.2018  Ustawa STIR już funkcjonuje. Możesz sprawdzić swojego kontrahenta
•  18.01.2018  Konsultacje w sprawie oceny wpływu - Dobrowolnego Etykietowanie ...
•  18.01.2018  Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych ...
•  17.01.2018  Zapytanie ofertowe - wynajem sali szkoleniowej

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy