Strona główna | Aktualności

Jakie fundusze w październiku dla firm
10.10.2017

W październiku na przedsiębiorców czeka ponad 100 konkursów unijnych. To szansa dla mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców na pozyskanie pieniędzy na inwestycje. Oferta dotyczy obszaru m.in. badawczo-rozwojowego, innowacji, efektywności energetycznej, edukacji, rewitalizacji i współpracy ponadnarodowej. Wyszukaj coś dla siebie spośród 30 konkursów ogólnopolskich, 67  regionalnych i 10 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poniżej znajdziesz więcej informacji o trwających naborach.
„Szybka ścieżka” to konkurs skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W październiku ruszają dwa takie nabory. Oba dotyczą opracowania nowego produktu lub usługi i wymagają przeprowadzenia badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.


Trzy październikowe konkursy skierowane są na wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych tj. INNOSBZ, INNOSTAL i PBSE. Nabory organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkursy skierowane są do przedsiębiorców i konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw. Składając wniosek możesz otrzymać pieniądze na projekty, który obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo tylko same prace.
Październik to także ostatnia okazja na złożenie wniosku o przyznanie dotacji dla mikro i małych firm w tzw. fazie preseed. Dotyczy przedsiębiorców, którzy mają pomysł, ale potrzebują środków na jego zrealizowanie i pokrycie kosztów podstawowych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności.
Więcej: LINK
•  23.10.2017  ARP uruchamia program na granty dla MSP
•  23.10.2017  IV Europejski Warsztat dla Młodych już 27 paździenika
•  23.10.2017  Konsultacje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji
•  20.10.2017  „How to do Business with the United Nations?” Seminarium
•  20.10.2017  Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
•  20.10.2017  Konsultacje Ministerstwa Zdrowia
•  19.10.2017  Spotkanie Forum Żywnościowego
•  19.10.2017  Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy