Strona główna | Aktualności

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa trafił do konsultacji
11.08.2017

Ministerstwo rolnictwa przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.

Uwagi można przesyłać do 16 sierpnia, również drogą elektroniczną na adres: anna.domaracka@minrol.gov.pl
Pismo: LINK
Projekt rozporządzenia: LINK
•  23.10.2017  ARP uruchamia program na granty dla MSP
•  23.10.2017  IV Europejski Warsztat dla Młodych już 27 paździenika
•  23.10.2017  Konsultacje projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji
•  20.10.2017  „How to do Business with the United Nations?” Seminarium
•  20.10.2017  Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
•  20.10.2017  Konsultacje Ministerstwa Zdrowia
•  19.10.2017  Spotkanie Forum Żywnościowego
•  19.10.2017  Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy