Strona główna | Aktualności

Minister Rafalska podpisała rozporządzenia dot. indywidualizacji kształcenia
11.08.2017

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły znalazły się w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą:
•    Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
•    Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
•    Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.
Rozporządzenia skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Więcej: LINK
•  19.01.2018  Program pracy i kalendarz spotkań UEAPME
•  19.01.2018  Rekrutacja zespołów autorskich - usługi osobiste
•  18.01.2018  Dzięki e-składce firmy oszczędzają czas i pieniądze
•  18.01.2018  Prace nad zmianą definicji mikro, małego i średniego ...
•  18.01.2018  Ustawa STIR już funkcjonuje. Możesz sprawdzić swojego kontrahenta
•  18.01.2018  Konsultacje w sprawie oceny wpływu - Dobrowolnego Etykietowanie ...
•  18.01.2018  Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych ...
•  17.01.2018  Zapytanie ofertowe - wynajem sali szkoleniowej

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy