Strona główna | Aktualności

Minister Rafalska podpisała rozporządzenia dot. indywidualizacji kształcenia
11.08.2017

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły znalazły się w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą:
•    Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
•    Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
•    Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.
Rozporządzenia skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Więcej: LINK
•  20.10.2017  Konsultacje Ministerstwa Zdrowia
•  20.10.2017  „How to do Business with the United Nations?” Seminarium
•  20.10.2017  Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
•  19.10.2017  Spotkanie Forum Żywnościowego
•  19.10.2017  Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP
•  19.10.2017  Małe i średnie firmy mają swojego pełnomocnika w rządzie
•  19.10.2017  Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia - wyniki ...
•  18.10.2017  Uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym. Konsultacje

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy