Strona główna | Aktualności

Minister Rafalska podpisała rozporządzenia dot. indywidualizacji kształcenia
11.08.2017

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły znalazły się w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą:
•    Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
•    Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
•    Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.
Rozporządzenia skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Więcej: LINK
•  16.08.2017  Puls Biznesu: Podatnik pod lupą podatnika
•  16.08.2017  Ogłoszenie
•  16.08.2017  Konkurs Złoto i Srebro w Rzemiośle
•  11.08.2017  Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa trafił do konsultacji
•  11.08.2017   Zakończona rekrutacja na stanowiska: autorów i recenzenta
•  11.08.2017  Minister Rafalska podpisała rozporządzenia dot. indywidualizacji ...
•  11.08.2017  14 sierpnia (poniedziałek) nie będą legalizowane świadectwa i ...
•  11.08.2017  Ogłoszenie o rozeznanie rynku

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy