Strona główna | Aktualności

Związek Rzemiosła Polskiego za Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produktem Emerytalnym
09.08.2017

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Piotra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów poparł projekt stanowiska Rządu RP nt. opublikowanego wniosku Komisji Europejskiej, dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego (OIPE). Celem rozporządzenia jest powołanie nowego zabezpieczenia emerytalnego w III filarze poprzez umożliwienie podmiotom działającym w branży zabezpieczeń emerytalnych, oferowania ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu.

 OIPE będzie miał te same standardowe cechy, bez względu na to, w którym kraju będzie sprzedawany. Sprzedawać je będą m.in. zakłady ubezpieczeń, banki, fundusze inwestycyjne czy instytucje pracowniczych systemów emerytalnych. Produkt ten ma stanowić uzupełnienie systemu obecnych, państwowych, pracowniczych lub  krajowych emerytur indywidualnych, ale nie będzie zastępował obowiązującego w danym kraju systemu emerytalnego.

W opinii Związku, proponowane rozwiązania w większym stopniu niż dotychczas pozwolą na zagwarantowanie oszczędzającym godnego dochodu po przejściu na emeryturę.
Treść pisma:
 
•  19.01.2018  Program pracy i kalendarz spotkań UEAPME
•  19.01.2018  Rekrutacja zespołów autorskich - usługi osobiste
•  18.01.2018  Dzięki e-składce firmy oszczędzają czas i pieniądze
•  18.01.2018  Prace nad zmianą definicji mikro, małego i średniego ...
•  18.01.2018  Ustawa STIR już funkcjonuje. Możesz sprawdzić swojego kontrahenta
•  18.01.2018  Konsultacje w sprawie oceny wpływu - Dobrowolnego Etykietowanie ...
•  18.01.2018  Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych ...
•  17.01.2018  Zapytanie ofertowe - wynajem sali szkoleniowej

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy