Strona główna | Aktualności

Związek Rzemiosła Polskiego za Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produktem Emerytalnym
09.08.2017

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Piotra Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów poparł projekt stanowiska Rządu RP nt. opublikowanego wniosku Komisji Europejskiej, dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego produktu emerytalnego (OIPE). Celem rozporządzenia jest powołanie nowego zabezpieczenia emerytalnego w III filarze poprzez umożliwienie podmiotom działającym w branży zabezpieczeń emerytalnych, oferowania ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu.

 OIPE będzie miał te same standardowe cechy, bez względu na to, w którym kraju będzie sprzedawany. Sprzedawać je będą m.in. zakłady ubezpieczeń, banki, fundusze inwestycyjne czy instytucje pracowniczych systemów emerytalnych. Produkt ten ma stanowić uzupełnienie systemu obecnych, państwowych, pracowniczych lub  krajowych emerytur indywidualnych, ale nie będzie zastępował obowiązującego w danym kraju systemu emerytalnego.

W opinii Związku, proponowane rozwiązania w większym stopniu niż dotychczas pozwolą na zagwarantowanie oszczędzającym godnego dochodu po przejściu na emeryturę.
Treść pisma:
 
•  20.10.2017  Konsultacje Ministerstwa Zdrowia
•  20.10.2017  „How to do Business with the United Nations?” Seminarium
•  20.10.2017  Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego
•  19.10.2017  Spotkanie Forum Żywnościowego
•  19.10.2017  Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP
•  19.10.2017  Małe i średnie firmy mają swojego pełnomocnika w rządzie
•  19.10.2017  Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia - wyniki ...
•  18.10.2017  Uproszczenia w prawie podatkowym i gospodarczym. Konsultacje

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy