Strona główna | Aktualności

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej czeka na podpis prezydenta
17.07.2017

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań, których celem jest uproszczenie procesów związanych z wykorzystaniem funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Nowelizacja ustawy, jako element konstytucji biznesu, została przyjęty przez Senat 14 lipca, a następnie przekazana do podpisu prezydenta. 

 

Do najważniejszych zmian należy powołanie Rzecznika Funduszy Unijnych, który będzie odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych. Jego zadaniem będzie również pomoc w kontaktach z poszczególnymi instytucjami w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. Nowelizacja doprecyzuje również zasady organizacji rund konkursowych, dając możliwość złożenia wniosku w kolejnej rundzie.  

 

Ułatwieniem będzie także zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama np. stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS. Beneficjenci będą mogli liczyć na ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu. Natomiast ocena wniosków w pierwszej kolejności będzie dotyczyć spełnienia warunków formalnych, a dopiero po przejściu tego etapu kierowane będą do oceny merytorycznej. Wśród zmian przewidziano również możliwość wycofania wcześniej złożonego protestu wobec negatywnej oceny wniosku.  

 

Więcej: LINK

 •  16.03.2018  Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów konsultacyjnych
•  15.03.2018  Komendant Główny OHP gościł w Związku Rzemiosła Polskiego
•  15.03.2018  Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich firm. Cykl ...
•  15.03.2018  POWER 2014-2020. Ogłoszenie nowych konkursów
•  14.03.2018  Wniosek Partnerów Społecznych o zamknięcie działania 2.2. POWER
•  14.03.2018  Infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  14.03.2018  Informacja o wdrażaniu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
•  14.03.2018  G.Prawna:Solidarność: składka emerytalna płacona od każdej złotówki

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy