Strona główna | Aktualności

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej czeka na podpis prezydenta
17.07.2017

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań, których celem jest uproszczenie procesów związanych z wykorzystaniem funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Nowelizacja ustawy, jako element konstytucji biznesu, została przyjęty przez Senat 14 lipca, a następnie przekazana do podpisu prezydenta. 

 

Do najważniejszych zmian należy powołanie Rzecznika Funduszy Unijnych, który będzie odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych. Jego zadaniem będzie również pomoc w kontaktach z poszczególnymi instytucjami w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. Nowelizacja doprecyzuje również zasady organizacji rund konkursowych, dając możliwość złożenia wniosku w kolejnej rundzie.  

 

Ułatwieniem będzie także zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama np. stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS. Beneficjenci będą mogli liczyć na ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu. Natomiast ocena wniosków w pierwszej kolejności będzie dotyczyć spełnienia warunków formalnych, a dopiero po przejściu tego etapu kierowane będą do oceny merytorycznej. Wśród zmian przewidziano również możliwość wycofania wcześniej złożonego protestu wobec negatywnej oceny wniosku.  

 

Więcej: LINK

 •  22.09.2017  Model stosowania zwiększonej wartości kodu 51. Motoryzacja
•  22.09.2017  O funduszach europejskich rozmawiano w resorcie pracy
•  22.09.2017  O sukcesji w Ministerstwie Rozwoju
•  22.09.2017  Wojewoda Kujawsko-Pomorski liczy na rzemieślników
•  21.09.2017  5 lat ratyfikacji przez Polskę konwencji o prawach ...
•  21.09.2017  G.Prawna:Kiedy niszczyć kwity, czyli bałagan w archiwach płatników
•  21.09.2017  Puls Biznesu: Mniejszy budżet uderzy w szkolenie
•  21.09.2017  Pracodawcy Rady Dialogu Społecznego o projekcie ustawy budżetowej ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy