Strona główna | Aktualności

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej czeka na podpis prezydenta
17.07.2017

Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań, których celem jest uproszczenie procesów związanych z wykorzystaniem funduszy UE w perspektywie finansowej 2014-2020. Nowelizacja ustawy, jako element konstytucji biznesu, została przyjęty przez Senat 14 lipca, a następnie przekazana do podpisu prezydenta. 

 

Do najważniejszych zmian należy powołanie Rzecznika Funduszy Unijnych, który będzie odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych. Jego zadaniem będzie również pomoc w kontaktach z poszczególnymi instytucjami w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów. Nowelizacja doprecyzuje również zasady organizacji rund konkursowych, dając możliwość złożenia wniosku w kolejnej rundzie.  

 

Ułatwieniem będzie także zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama np. stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS. Beneficjenci będą mogli liczyć na ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu. Natomiast ocena wniosków w pierwszej kolejności będzie dotyczyć spełnienia warunków formalnych, a dopiero po przejściu tego etapu kierowane będą do oceny merytorycznej. Wśród zmian przewidziano również możliwość wycofania wcześniej złożonego protestu wobec negatywnej oceny wniosku.  

 

Więcej: LINK

 •  21.07.2017  ZRP w Polskim Radiu 24
•  21.07.2017  Erasmus w smartfonie
•  21.07.2017  Konferencja Bezpieczne Opakowania Żywności
•  20.07.2017  Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych
•  20.07.2017  Głosowanie nad projektem rozporządzenia w sprawie zmniejszenia ...
•  20.07.2017  Związek Rzemiosła Polskiego uczestnikiem debaty w Polskim Radiu 24
•  19.07.2017  Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły ...
•  18.07.2017  Dialog społeczny wciąż pomijany

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy