Strona główna | Aktualności

Nowelizacja ustawy o roszczeniach pracowniczych
14.07.2017

8 lipca podczas posiedzenia Sejmu znowelizowano ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowa ordynacja zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem. 

 

W ustawie rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom, związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy, a także wydłużono okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowelizacja prawa umożliwi wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy, po zmianach będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po dacie niewypłacalności. 

 •  17.11.2017  Platforma zmniejszania ryzyka związanego z efektywnością ...
•  17.11.2017  Projekt programu prac Forum Żywnościowego na rok 2018
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży metalowo – ...
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży spożywczej
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży budowlanej
•  17.11.2017  Kolejne szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży skórzano - ...
•  17.11.2017  Zapytanie ofertowe – nabór na recenzentów dla branży poligraficzno ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy