Strona główna | Aktualności

Nowelizacja ustawy o roszczeniach pracowniczych
14.07.2017

8 lipca podczas posiedzenia Sejmu znowelizowano ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowa ordynacja zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem. 

 

W ustawie rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom, związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy, a także wydłużono okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowelizacja prawa umożliwi wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy, po zmianach będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po dacie niewypłacalności. 

 •  18.01.2018  Ustawa STIR już funkcjonuje. Możesz sprawdzić swojego kontrahenta
•  18.01.2018  Konsultacje w sprawie oceny wpływu - Dobrowolnego Etykietowanie ...
•  18.01.2018  Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych ...
•  18.01.2018  Dzięki e-składce firmy oszczędzają czas i pieniądze
•  18.01.2018  Prace nad zmianą definicji mikro, małego i średniego ...
•  17.01.2018  Zapytanie ofertowe - wynajem sali szkoleniowej
•  16.01.2018  Załóż już teraz bezpłatny profil zaufany i bądź gotowy na JPK_VAT
•  16.01.2018  Rada Dialogu Społecznego poparła stanowisko ZRP w sprawie ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy