Strona główna | Aktualności

Nowelizacja ustawy o roszczeniach pracowniczych
14.07.2017

8 lipca podczas posiedzenia Sejmu znowelizowano ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowa ordynacja zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem. 

 

W ustawie rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom, związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy, a także wydłużono okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowelizacja prawa umożliwi wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy, po zmianach będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po dacie niewypłacalności. 

 •  22.09.2017  Model stosowania zwiększonej wartości kodu 51. Motoryzacja
•  22.09.2017  O funduszach europejskich rozmawiano w resorcie pracy
•  22.09.2017  O sukcesji w Ministerstwie Rozwoju
•  22.09.2017  Wojewoda Kujawsko-Pomorski liczy na rzemieślników
•  21.09.2017  5 lat ratyfikacji przez Polskę konwencji o prawach ...
•  21.09.2017  G.Prawna:Kiedy niszczyć kwity, czyli bałagan w archiwach płatników
•  21.09.2017  Puls Biznesu: Mniejszy budżet uderzy w szkolenie
•  21.09.2017  Pracodawcy Rady Dialogu Społecznego o projekcie ustawy budżetowej ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy