Strona główna | Aktualności

Nowelizacja ustawy o roszczeniach pracowniczych
14.07.2017

8 lipca podczas posiedzenia Sejmu znowelizowano ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowa ordynacja zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem. 

 

W ustawie rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom, związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy, a także wydłużono okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowelizacja prawa umożliwi wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy, po zmianach będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po dacie niewypłacalności. 

 •  16.03.2018  Zapytanie ofertowe na organizację warsztatów konsultacyjnych
•  15.03.2018  Komendant Główny OHP gościł w Związku Rzemiosła Polskiego
•  15.03.2018  Zamówienia publiczne w Niemczech w zasięgu polskich firm. Cykl ...
•  15.03.2018  POWER 2014-2020. Ogłoszenie nowych konkursów
•  14.03.2018  Wniosek Partnerów Społecznych o zamknięcie działania 2.2. POWER
•  14.03.2018  Infolinia Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
•  14.03.2018  Informacja o wdrażaniu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
•  14.03.2018  G.Prawna:Solidarność: składka emerytalna płacona od każdej złotówki

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy