Strona główna | Aktualności

Nowelizacja ustawy o roszczeniach pracowniczych
14.07.2017

8 lipca podczas posiedzenia Sejmu znowelizowano ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nowa ordynacja zakłada przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę zostali pozbawieni pracy i świadczeń związanych z zatrudnieniem. 

 

W ustawie rozszerzono katalog świadczeń przysługujących pracownikom, związanych z wystąpieniem niewypłacalności pracodawcy, a także wydłużono okresy referencyjne, uprawniające do uzyskania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nowelizacja prawa umożliwi wypłatę należnego pracownikowi ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nie tylko za rok, w którym ustał stosunek pracy, ale również za rok poprzedzający. Wypłata świadczenia związanego z ekwiwalentem za urlop wypoczynkowy, po zmianach będzie możliwa również w sytuacji, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące po dacie niewypłacalności. 

 •  21.07.2017  ZRP w Polskim Radiu 24
•  21.07.2017  Erasmus w smartfonie
•  21.07.2017  Konferencja Bezpieczne Opakowania Żywności
•  20.07.2017  Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych
•  20.07.2017  Głosowanie nad projektem rozporządzenia w sprawie zmniejszenia ...
•  20.07.2017  Związek Rzemiosła Polskiego uczestnikiem debaty w Polskim Radiu 24
•  19.07.2017  Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły ...
•  18.07.2017  Dialog społeczny wciąż pomijany

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy