Strona główna | Aktualności

Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie. Opinia ZRP do projektu rozporządzenia
14.07.2017

Związek Rzemiosła Polskiego, w imieniu środowiska pracodawców tworzących strukturę organizacji rzemiosła,  przekazał do minister pracy Elżbiety Rafalskiej opinię środowiska wraz z propozycją zmian do  projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Wyraził jednocześnie nadzieję na wnikliwą analizę zgłoszonych propozycji oraz podjęcie decyzji, podyktowanych potrzebami społecznymi.

ZRP proponuje m.in. wprowadzenie zmian w zapisie § 12 ust.2, w brzmieniu: „Pracodawca, na wniosek młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik – izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może wyrazić zgodę na skrócenie czasu trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, jeżeli młodociany ukończył dokształcanie  w szkole lub formie pozaszkolnej.” Zdaniem ekspertów Związku, powyższy zapis będzie spełnieniem oczekiwań młodocianych oraz pozwoli na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych.
Propozycje zgłoszone do minister pracy dotyczą również zmian w zakresie dotyczącym osób, które ukończyły przyuczenie i chcą podjąć naukę zawodu, a są już osobami dorosłymi.

Związek Rzemiosła Polskiego ponowił także wniosek (przekazany w maju br.), dotyczący podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Więcej: LINK
Pismo 1: LINK
Pismo 2: LINK
 
•  21.07.2017  ZRP w Polskim Radiu 24
•  21.07.2017  Erasmus w smartfonie
•  21.07.2017  Konferencja Bezpieczne Opakowania Żywności
•  20.07.2017  Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych
•  20.07.2017  Głosowanie nad projektem rozporządzenia w sprawie zmniejszenia ...
•  20.07.2017  Związek Rzemiosła Polskiego uczestnikiem debaty w Polskim Radiu 24
•  19.07.2017  Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły ...
•  18.07.2017  Dialog społeczny wciąż pomijany

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy