Strona główna | Aktualności

Pracodawcy RDS chcą przesunięcia prac nad pr. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
20.03.2017

Strona Pracodawców Rady Dialogu Społecznego, w tym Związek Rzemiosła Polskiego wystąpiła z wnioskiem do Beaty Mazurek, przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przesunięcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 1306), planowanych na 22 marca 2017 r. na późniejszy termin.


Powodem przesunięcia prac jest wcześniejsze wystąpienie organizacji pracodawców do premier Beaty Szydło, wskazujące poważne wady części tego projektu oraz konieczność przeprowadzenia szerszej dyskusji nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy reprezentowani w RDS liczą, że premier przychyli się do wniosku o wyłączenie z rozpatrywanego projektu tej części przepisów, które zostały do niego wprowadzone już po zakończeniu konsultacji społecznych.


23 marca podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego strona społeczna zamierza omówić zarówno kwestię sposobu procedowania przedmiotowego projektu, jak również zakres niezbędnych reform systemu ubezpieczeń społecznych. Ostateczna treść projektu powinna odzwierciedlać wspólne stanowisko, które zostanie wypracowane na tym posiedzeniu.
Treść pisma:
 
•  24.03.2017  O reformie edukacji w Polskim Radiu 24 z udziałem Związku Rzemiosła ...
•  24.03.2017  „Aktualne problemy branży mięsnej”. Konferencja w Warszawie
•  24.03.2017  Puls Biznesu: Definicja pełna wątpliwości
•  24.03.2017  Obradował Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS
•  24.03.2017  Został jeszcze tydzień na udział w konkursie Mikroprzedsiębiorca ...
•  23.03.2017  Dialog Obywatelski z udziałem Komisarz UE – 7 kwietnia w Warszawie
•  23.03.2017  Rozporządzenie - Podstawy programowe kształcenia w zawodach - ...
•  23.03.2017  Spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i odpowiedzialnego prowadzenia ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy