Strona główna | Aktualności

Dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2017 r. Ruszył nabór
20.03.2017

Do 8 maja 2017 r. można składać wnioski o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami.


Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. W ramach projektu, udzielone zostaną dotacje organizacjom zrzeszającym polskich przedsiębiorców na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.
Więcej: LINK
•  24.03.2017  O reformie edukacji w Polskim Radiu 24 z udziałem Związku Rzemiosła ...
•  24.03.2017  „Aktualne problemy branży mięsnej”. Konferencja w Warszawie
•  24.03.2017  Puls Biznesu: Definicja pełna wątpliwości
•  24.03.2017  Obradował Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS
•  24.03.2017  Został jeszcze tydzień na udział w konkursie Mikroprzedsiębiorca ...
•  23.03.2017  Dialog Obywatelski z udziałem Komisarz UE – 7 kwietnia w Warszawie
•  23.03.2017  Rozporządzenie - Podstawy programowe kształcenia w zawodach - ...
•  23.03.2017  Spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i odpowiedzialnego prowadzenia ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy