Strona główna | Aktualności

Europejski Wykład Otwarty. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Programie Horyzont 2020
20.03.2017

Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Programie Horyzont 2020, który odbędzie się we wtorek 28 marca w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzą: Pani Marta Krutel oraz Pan Bartosz Majewski, eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.


Jednym z priorytetowych beneficjentów programu są podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Oferta Horyzontu 2020 dla MŚP obok projektów współpracy, czyli realizowanych w konsorcjach z udziałem firm czy projektów mobilności, obejmuje także dedykowany  stricte przedsiębiorcom tzw. Instrument MŚP. Skierowany jest on do podmiotów tylko i wyłącznie z  sektora MŚP, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek.
Więcej: LINK
•  24.03.2017  O reformie edukacji w Polskim Radiu 24 z udziałem Związku Rzemiosła ...
•  24.03.2017  „Aktualne problemy branży mięsnej”. Konferencja w Warszawie
•  24.03.2017  Puls Biznesu: Definicja pełna wątpliwości
•  24.03.2017  Obradował Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS
•  24.03.2017  Został jeszcze tydzień na udział w konkursie Mikroprzedsiębiorca ...
•  23.03.2017  Dialog Obywatelski z udziałem Komisarz UE – 7 kwietnia w Warszawie
•  23.03.2017  Rozporządzenie - Podstawy programowe kształcenia w zawodach - ...
•  23.03.2017  Spotkanie Grupy roboczej ds. etyki i odpowiedzialnego prowadzenia ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy