Strona główna | Aktualności

Organizacje pracodawców mówią nie dla projektu ustawy o związkach zawodowych
07.12.2016

Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie oceniają projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane rozwiązania są niejasne i niespójne, a w konsekwencji nie przyczyniają się do rozwoju dialogu społecznego, co w ocenie Trybunału konstytucyjnego miało być celem rozszerzenia wolności koalicji związkowej.

Zakładane zmiany utrudniają dialog i skomplikują relacje zbiorowe wprowadzając kolejną formułę organizacji związkowych, tworzonych przez grupy osób, które nie będąc pracownikami i mogąc reprezentować sprzeczne interesy w stosunku do osób zatrudnionych, pozyskają szereg uprawnień i gwarancji typowych dla przedstawicieli pracowników (......). Z niepokojem zauważamy, że na etapie konsultacji w zespole prawa pracy RDS, jak również w trakcie ostatniej konferencji uzgodnieniowej, zorganizowanej przez ministerstwo pracy nie zostały uwzględnione żadne z kluczowych postulatów strony pracodawców.(.....). Niepokoi nas również przyznanie organizacjom związkowym, złożonym tylko z osób nie będących pracownikami, prawa do zawierania układów zbiorowych pracy. Powinny one być negocjowane i zawierane pomiędzy pracownikami i pracodawcami w rozumieniu Kodeksu pracy, a tylko na podstawie woli stron obejmować inne kategorie zatrudnionych.

Treść stanowiska:
 
•  19.02.2018  MF pracuje nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen ...
•  19.02.2018  Konkurs o Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej rozpoczęty
•  16.02.2018  Konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu ...
•  16.02.2018  Puls Biznesu:Ulga na start może być zbyt słabą zachętą
•  15.02.2018  G.Prawna: Emerytury groszowe wyższe, ale dużo rzadsze
•  15.02.2018  ”Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2018”.Nabór ...
•  14.02.2018  Propozycje ekspertów to jeszcze nie Kodeks pracy
•  13.02.2018  Mikroprzedsiębiorcy mogą przesłać JPK_VAT z każdego systemu ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy