Strona główna | Aktualności Archiwum

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. Konferencja w Ministerstwie Rozwoju 
17.08.2017
2 października w siedzibie resortu rozwoju w Warszawie odbędzie się konferencja - Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania.

Wspólne stanowisko pracodawców w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. 
17.08.2017
Związek Rzemiosła Polskiego wraz z pozostałymi organizacjami pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego zajęli wspólne stanowisko w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Rząd proponuje 2100 zł wynagrodzenia minimalnego oraz 13,70 zł minimalnej stawki godzinowej za pracę. Pracodawcy już w maju sygnalizowali, że minimalne wynagrodzenie powinno być na poziomie 2050 zł, natomiast stawka godzinowa powinna wynosić 13,30 zł.

Ogłoszenie  
16.08.2017
Z uwagi na liczne, pochodzące głównie od instytucji szkoleniowych pytania, dotyczące możliwości przystąpienia do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zawodzie „sprzedawca” przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej – Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej informuje, że Izba Rzemieślnicza nie posiada podstaw prawnych do powołania komisji egzaminacyjnej, do przeprowadzenia egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego w zawodzie sprzedawca.

Konkurs Złoto i Srebro w Rzemiośle 
16.08.2017
Ogólnopolska Komisja Złotniczo-Jubilerska Związku Rzemiosła Polskiego zaprasza złotników i jubilerów do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Złoto i Srebro w Rzemiośle. Finał odbędzie się w ramach programu Polskich Targów Złotniczo - Jubilerskich w dniach 5 - 7 października w Warszawie w hali EXPO XXI.

Puls Biznesu: Podatnik pod lupą podatnika 
16.08.2017
Według Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP), Pracodawców RP, Business Centre Clubu (BCC), a także doradców podatkowych pomysł stworzenia listy zachowań podatników, która miałyby świadczyć o ich uczciwości przy rozliczeniach z fiskusem, powinien pojawić się znacznie wcześniej, bo w ostatnich latach w trakcie kontroli i postępowań kontrolnych bardzo często zarzuca się przedsiębiorcom brak dochowania należytej staranności w kontaktach handlowych – czytamy w Pulsie Biznesu.

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa trafił do konsultacji 
11.08.2017
Ministerstwo rolnictwa przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy