Strona główna | Aktualności Archiwum

Polska Wschodnia będzie miała swój program 
29.07.2014
Komisja Europejska już w maju wyraziła zgodę na dodatkowe wsparcie Programu Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Obecnie trwają negocjacje jego treści.

IV Targi usług i produktów dla małych i średnich firm BIZNES EXPO. 
29.07.2014
Targi BIZNES EXPO, które odbędą się w dniach 23-24 września w Katowicach, to dwudniowe święto małego i średniego biznesu. Tradycyjnie targi są wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

„Dobry Klimat dla Rodziny”. Trwa konkurs dla pracodawców 
28.07.2014
Przypominamy o konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”, skierowanym do pracodawców, a organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Mediacje i arbitraż dla przedsiębiorców – można zgłaszać uwagi 
28.07.2014
Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, działający w Ministerstwie Gospodarki przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, przygotował rekomendacje dotyczące mediacji i polubownego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami.

Sejm przyjął tzw. ustawę wdrożeniową 
28.07.2014
Zapewnienie ram prawnych będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa, to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Warsaw Build 2014 
25.07.2014
Konferencje, wykłady, prelekcje, pokazy, debaty o architekturze i urbanistyce – i to wszystko w jednym miejscu! Program tegorocznych targów Warsaw Build aż kipi od wydarzeń skierowanych do architektów i projektantów wnętrz.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy