Strona główna | Aktualności Archiwum

Jak uregulować obowiązki informacyjne przedsiębiorców 
23.10.2014
Zapraszamy do zapoznania się z uwagami Związku Rzemiosła Polskiego, które zostały przekazane do Ministerstwa Gospodarki do propozycji zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Proponowane w ustawie rozwiązania dotyczą przede wszystkim przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dodatkowe wynagrodzenie za dni wole korzystne dla pracowników i pracodawców 
23.10.2014
Związek Rzemiosła Polskiego poparł planowane rozwiązanie, które ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy, by pracodawca mógł wypłacić dodatkowe wynagrodzenie gdy nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego za dzień wolny od pracy.

Konkurs o Nagrodę Pary Prezydenckiej po drugim etapie 
22.10.2014
Zakończył się II etap konkursu dla pracodawców o Nagrodę Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Wspieramy „Logo dla Polski” 
22.10.2014
Związek Rzemiosła Polskiego został partnerem akcji „Logo dla Polski”. To idea spójnej identyfikacji wizualnej, wizytówki polskich produktów, usług i naszej zdolności do zmian, kreatywnych poszukiwań i innowacyjnych rozwiązań.

Waloryzacja rent i emerytur-opinia ZRP 
22.10.2014
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2015 roku wysokość zwiększenia ustalono na poziomie 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Dobre rządzenie – Konferencja w siedzibie resortu pracy 
17.10.2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu V Dobre rządzenie (Działania 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL).


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy