Strona główna | Aktualności Archiwum

Konsultacje Ministerstwa Zdrowia 
20.10.2017
Ministerstwo Zdrowia informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawić skierowania pielęgniarki i położne.

„How to do Business with the United Nations?” Seminarium 
20.10.2017
Ministerstwo Rozwoju zachęca polskich przedsiębiorców do udziału w seminarium „How to do Business with the United Nations?”, które odbędzie się w Genewie 13 listopada 2017 r.

Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego 
20.10.2017
19 października w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z udziałem Związku Rzemiosła Polskiego, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenia - wyniki postępowania konkurencyjnego 
19.10.2017
W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, (umowa dotacji nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospoda

Spotkanie Forum Żywnościowego 
19.10.2017
UEAPME 14 listopada organizuje kolejne spotkanie Forum Żywnościowego. W trakcie forum poruszone zostaną kwestie lepszych praktyk handlowych oraz działań Forum Wysokiego Szczebla na rzecz poprawy relacji B2B, wytycznych dotyczących odpadów żywnościowych i strat żywnościowych, etykietowania, akrylamidu, a także EFSA.

Indeks sytuacji ekonomicznej dla MŚP 
19.10.2017
18 października w Brukseli podczas Trójstronnego Szczytu Społecznego UEAPME przedstawił liderom Europejskich Instytucji najnowszy Barometr MŚP.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy