Strona główna | Aktualności Archiwum

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego uczestnikiem debaty Polskiego Kongresu Dialogu Społecznego  
27.02.2015
Na Stadionie Narodowym w Warszawie, 26 marca odbędzie się Polskim Kongres Dialogu Polskiego. Uczestnikiem merytorycznej debaty będzie prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. Tytułem debaty będą „ Wyzwania na dziś. Najpilniejsze zadania dla administracji rządowej, strony związkowej oraz pracodawców”.

Rzemieślniczy system kształcenia zawodowego. Konferencja prasowa w Katowicach 
26.02.2015
Jutro (26 lutego), o godz, 12, w siedzibie Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach odbędzie się konferencja prasowa poświęcona akcji promującej rzemieślniczy system kształcenia zawodowego.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP 
24.02.2015
Przypominamy, że trwa konkurs Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, w którym o miano lidera mogą walczyć także firmy z sektora MŚP. W tym roku odbywa się już XIII edycja konkursu.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla członków rad nadzorczych budzą wątpliwości 
24.02.2015
Związek Rzemiosła Polskiego wystosował do Marka Buciora, podsekretarza stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej pismo z wnioskiem o wydanie wykładni przepisu art. 6 ut.1 pkt.22 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czy i w jakim zakresie - wynagrodzenia osób pracujących w organach rewizyjnych organizacji rzemieślniczych podlegają obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnych i rentowych (a tym samym ubezpieczeń zdrowotnych).

Szczególne warunki pracy wymagają doprecyzowania 
23.02.2015
Związek Rzemiosła Polskiego przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. Stanowisko przesłano do resortu pracy.

Zbędne badania podnoszą koszty pracy 
23.02.2015
Eksperci ZRP ocenili projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych uzgadnianych z Głównym Inspektorem Sanitarnym.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy