Strona główna | Aktualności Archiwum

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Projekt skierowany do konsultacji publicznych 
25.07.2016
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Rozporządzenie określa m.in. tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania, tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego oraz sposób, a także tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów oraz egzaminatorów.

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich 
25.07.2016
Związek Rzemiosła Polskiego informuje, iż w dniach 25 - 29 lipca 2016 roku nie będzie możliwości dokonania legalizacji świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.

Trwają prace nad budżetem UE na rok 2017 
22.07.2016
Podczas posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) przyjęto porozumienie wobec projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2017. To pierwszy etap procedury budżetowej, która w następnej kolejności obejmie wypracowanie stanowiska przez Parlament Europejski, a potem negocjacje Rady z Parlamentem.

Porozumienie pomiędzy Polską a Białorusią w obszarze edukacji podpisane 
21.07.2016
Odbyły się dwustronne konsultacje polityczne z udziałem przedstawicieli Polski i Białorusi, poświęcone przede wszystkim uporządkowaniu bazy traktatowej, relacjom dwustronnym, w tym stosunkom gospodarczym oraz kwestiom mniejszości narodowych w obu krajach.

Fałszywe e-maile na temat kontroli dochodów 
20.07.2016
Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o ujawnieniu ukrytych dochodów i kontroli podatkowej. Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika oraz odpowiadać na e-mail nadawcy. Załącznik może zawierać zainfekowany plik.

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich 
19.07.2016
Związek Rzemiosła Polskiego informuje, iż w dniach 19 - 22 lipca 2016 roku nie będzie możliwości dokonania legalizacji świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  »  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy