Strona główna | O nas | Organy | Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna ZRP

Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym Związku Rzemiosła Polskiego. Kontroluje finansową i gospodarczą działalność ZRP oraz nadzoruje wykonanie uchwał Kongresu.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

- kontrolowanie zgodności realizacji przez Zarząd zadań wynikających ze statutu oraz uchwał Kongresu,
- badanie sprawozdań finansowych,
- przedstawianie Kongresowi wniosków odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- składanie Kongresowi sprawozdań ze swej działalności.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący
Michał KANIEWSKI
Wielkopolska Izba Rzemieslnicza w Poznaniu

 

Zastępca Przewodniczącego
Piotr ANTOSZEWSKI
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 

Zastępca Przewodniczącego
Roman MICHALEC
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

 

Bolesław ADAMIK
Izba Rzemieslnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

 

Lidia BUCZEK
Izba Rzemieslnicza w Łodzi

 

Zbigniew LACHOWICZ

Izba Rzemieślnicza w Opolu

 

Krzysztof MOTYKA

Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

 

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy