Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze Archiwum
Misja gospodarcza na Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze  
11.07.2017
Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowa Izba Gospodarcza zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz członków instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu organizowanej w związku z Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym.

Zaproszenie do badań edukacyjno- szkoleniowych 
11.07.2017
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął realizację badania pt. „Potrzeby edukacyjno/szkoleniowe przedsiębiorców z Subregionu Północnego województwa śląskiego. Badanie pilotażowe”. Badanie jest jednym z działań podjętych w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz zatrudnienia i rozwoju rynku pracy subregionu częstochowskiego. Do udziału w badaniach zostaną wylosowani przedsiębiorcy.

Onet.pl Kiełbasa biała parzona wielkopolska produktem chronionym 
10.07.2017
Komisja Europejska zatwierdziła w piątek wpisanie kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej na specjalną unijną listę nazw chronionych produktów. – podaje portal Onet.pl.

Wykorzystaj aplikację NKL w swojej firmie. Szkolenie dla przedsiębiorców 
10.07.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie z zakresu wykorzystania Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego.

Krajowa Liga Innowacji czeka na chętnych 
07.07.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do bezpłatnego udziału w Krajowej Lidze Innowacji organizowanej przez Instytut Sobieskiego.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP - spotkanie informacyjne 
06.07.2017
12 lipca PARP zaprasza na ostatnie spotkanie z cyklu spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  »  
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy