Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze Archiwum
Komunikat ZUS 
02.06.2017
Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1175 i 1682) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3047,50 zł.

Debata o sytuacji Rzemiosła Polskiego  
01.06.2017
W 22 kwietnia w Białobrzegach odbyła się debata dotycząca „Aktualnej sytuacji Rzemiosła Polskiego i szkolnictwa zawodowego”. Wypracowane podczas spotkania postulaty stanowią szczególnie ważne rozwiązania dla rozwoju Rzemiosła Polskiego, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przekazano je również premier Beacie Szydło, marszałkom Sejmu i Senatu, Ministerstwu Edukacji Narodowej.

XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę już w czerwcu 
01.06.2017
Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku Białej, organizator tegorocznej XXXVI Pielgrzymki Rzemiosła zaprasza rzemieślników, przyjaciół rzemiosła oraz ich rodziny do wzięcia udziału w wydarzeniu, które odbędzie się 25 czerwca.

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Szkolenie 
01.06.2017
12 czerwca w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się bezpłatne szkolenie informacyjne, na którym będzie można uzyskać informacje na temat: Możliwości aplikowania do działania 2.1 PO IR.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
01.06.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.1)) ogłasza się, że 1 czerwca 2017 r. zmienia się kwota przychodu.

Działanie 2.2 POWER .Ogłoszenie o konkursie 
31.05.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-009/17 na dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  »  
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy