Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze Archiwum
Katalog zawodów rzemieślniczych 
28.12.2016
Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego aktywnie zaangażowali się w sprawy promocji rzemiosła i zawodów rzemieślniczych, aby przedstawić społeczeństwu możliwości kształcenia w tych szkołach oraz zainteresować młodzież zawodami rzemieślniczymi.

Honorowy Mistrz Futbolu 
28.12.2016
Już po raz dziesiąty Kapituła Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przyznała Tytuł Honorowego Mistrza. Tegorocznego laureata tego wyróżnienia Włodzimierza Lubańskiego - nazwano dodatkowo Honorowym Mistrzem Futbolu.

Komunikat ZUS 
28.12.2016
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.1)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza, że kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowana w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, wynosi miesięcznie 10 657,50 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. łatwiejszy handel z Ekwadorem 
28.12.2016
Ekwador przystąpił do Umowy o handlu między UE a Kolumbią i Peru, a to oznacza ułatwienia w handlu.

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych. Dofinansowanie udziału w targach 
27.12.2016
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dodatkowy nabór w ramach poddziałania 3.3.3. PO IR "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand".

Instrumenty zwrotne dla firm z małopolskiego 
21.12.2016
- Dzięki realizacji projektu w województwie małopolskim co najmniej 665 przedsiębiorstw sektora MŚP zostanie objętych wsparciem, a ponad 300 osób uzyska pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej – powiedział Adam Hamryszczak, wiceszef resortu rozwoju.


«  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  »  
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy