Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze Archiwum
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. 
04.01.2017
Komunikat ZUS z 2 stycznia 2017 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń - grudzień 2017 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Harmonogramy naboru wniosków w 2017 r. 
03.01.2017
Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajduje sie harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla poszczególnych Programów Operacyjnych w 2017 roku. (Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój). Więcej: LINK

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
02.01.2017
Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.1)) ZUS ogłasza, że w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.

Nabór wniosków do II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP  
30.12.2016
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2POPW Internacjonalizacja MŚP.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych. Konsultacje 
30.12.2016
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do składania uwag do projektu Regulaminu konkursu wraz z załącznikami dla poddziałania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Chronimy prawa dzieci w postępowaniach transgranicznych 
29.12.2016
Podczas konferencji prasowej Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłosił, że grupa ekspertów w resorcie sprawiedliwości przygotowała cały pakiet rewolucyjnych zmian i prawnych rozwiązań dotyczących uprowadzeń rodzicielskich, które są rozstrzygane w trybie Konwencji Haskiej.


«  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  »  
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy