Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze Archiwum
Rzemieślnicze kształcenie zawodowe receptą dla rynku pracy 
08.05.2017
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Katowicach po raz kolejny wygrał projekt ERASMUS+ w ramach Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Projekt dotyczy rzemieślniczego systemu kształcenia zawodowego w odniesieniu do tworzących go grup zawodowych, wpływających na jego działanie i funkcjonowanie w praktyce. Daje on możliwość wykorzystania i poszerzania wiedzy, a przede wszystkim umiejętności kluczowych w dalszej edukacji i na rynku pracy.

Branża szkoleniowa spotka się we Wrocławiu 
08.05.2017
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A., jako jeden z Operatorów PSF w województwie dolnośląskim oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych organizują bezpłatną konferencję dla przedsiębiorców branży szkoleniowej. Spotkanie „Wyzwania dla sektora usług rozwojowych w województwie dolnośląskim”

Są fundusze na regionalną współpracę nauki z biznesem 
05.05.2017
340 mln przeznaczono w kolejnej edycji konkursu na projekty wpisujące się w tzw. regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB). O takie środki z Programu Inteligentny Rozwój mogą ubiegać się konsorcja złożone z jednostek badawczych i przedsiębiorstw – informuje Ministerstwo Rozwoju.

Ochrona własności przemysłowej w 2017 r.Poddziałenie 2.3.4 POIR. Rusza konkurs 
05.05.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Ogłoszenie o konkursie 
05.05.2017
PARP ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej w terminie: od 9 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Innowacyjna firma. Wsparcie z funduszy unijnych. Spotkanie w Szczecinie 
05.05.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w trzecim w tym roku spotkaniu z cyklu „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”.


«  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  »  
Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy