Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze
Zagraniczne rynki w zasięgu ręki
12.03.2018

W ramach PO Polska Wschodnia są jeszcze do wzięcia pieniądze w konkursie  Internacjonalizacja MŚP. Mikro małe i średnie firmy mogą się ubiegać nawet o 800 tys. zł dofinansowania. Trzeba jednak się spieszyć, ponieważ nabór trwa jeszcze tylko do 29 marca 2018 r. Wsparcie przeznaczone jest na wprowadzenie produktów lub usług na nowe rynki.
 
Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:
posiadanie statusu MŚP,
prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej co najmniej 12 miesięcy,
zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy,
przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 200 tys. zł co najmniej raz w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) posiadającego potencjał do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Więcej: LINK 
•  14.03.2018  Od 15 marca ważne zmiany w ustawach wchodzą w życie
•  14.03.2018  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 na I etap usługowy
•  12.03.2018  Zagraniczne rynki w zasięgu ręki
•  09.03.2018  70 mln zł w tegorocznym konkursie proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
•  09.03.2018  Centrum Rozwoju MŚP zaprasza do udziału w misjach, giełdach i ...
•  08.03.2018  Przedsiębiorco, skorzystaj z audytu innowacyjności
•  08.03.2018  Go to Brand startuje od kwietnia
•  08.03.2018  Cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Lubelskich Dni MŚP

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy