Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Dłuższy termin składania wniosków
12.10.2017

PARP poinformował o wprowadzeniu zmian do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.
Zakres zmian:
•    Regulamin konkursu nr 3/2017 – zmiana w zakresie zapisów § 3 ust 3 oraz 4 polegająca na wydłużeniu czasu na składanie wniosków do dnia 28 grudnia 2017 r. poprzez dołożenie dodatkowego etapu nr 6.
•    Ogłoszenie o konkursie – zmiana w zakresie jak wyżej.
Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i służą pełniejszemu wykorzystaniu alokacji przeznaczonej na konkurs.
Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.
Więcej: LINK
•  20.10.2017  Konkurs Polski Produkt Przyszłości. Zgłoszenia już tylko dziś
•  18.10.2017  Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców. Spotkanie ...
•  18.10.2017  Kolejne miliony euro trafią do Polski
•  18.10.2017  Na Dolnym Śląsku są pieniądze dla rzemieślników
•  17.10.2017   „Poland in Iran 2018" w Iranie
•  17.10.2017  DOMOTEX 2018. Targi podłóg i wykładzin w Hanowerze
•  16.10.2017   Międzynarodowe Zamówienia Publiczne. Seminarium, webinaria
•  13.10.2017  IMPACT Connected Car

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy