Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze
Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Dłuższy termin składania wniosków
12.10.2017

PARP poinformował o wprowadzeniu zmian do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.
Zakres zmian:
•    Regulamin konkursu nr 3/2017 – zmiana w zakresie zapisów § 3 ust 3 oraz 4 polegająca na wydłużeniu czasu na składanie wniosków do dnia 28 grudnia 2017 r. poprzez dołożenie dodatkowego etapu nr 6.
•    Ogłoszenie o konkursie – zmiana w zakresie jak wyżej.
Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016, poz. 217), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców i służą pełniejszemu wykorzystaniu alokacji przeznaczonej na konkurs.
Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.
Więcej: LINK
•  19.01.2018  Jubileusz 45-lecia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia
•  18.01.2018  Warsztaty MZP PARP pt. "Zamień kontakty na kontrakty"
•  18.01.2018  Misja szkoleniowa do Genewy: zamówienia ONZ i innych organizacji ...
•  12.01.2018  Wzór Oświadczenia dot. utrzymania trwałości projektu w ramach POIG
•  12.01.2018  Ale ZUS na alebank.pl
•  11.01.2018  "Bony na innowacje dla MŚP". 65 mln do rozdysponowania
•  11.01.2018  Uwaga jutro (12 stycznia) biuro Izby Mazowsza Kurpi i Podlasia - ...
•  11.01.2018  Pogram Polska Wschodnia - liderem

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy