Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze
ZUS pomoże przedsiębiorcom, których dotknął orkan Ksawery
12.10.2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że firmy, które ucierpiały na skutek Orkanu mogą liczyć na wsparcie. Przedsiębiorcy, którzy w wyniku poniesionych strat mają problemy z opłaceniem składek mogą liczyć na odroczenie terminu płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, ZUS może umorzyć należności.


W momencie, kiedy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze umowę o odroczenie płatności, będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie będą z tego tytułu odliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna.
Trzeba tez wiedzieć, że Zakład może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
Więcej: LINK
•  14.03.2018  Od 15 marca ważne zmiany w ustawach wchodzą w życie
•  14.03.2018  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 na I etap usługowy
•  12.03.2018  Zagraniczne rynki w zasięgu ręki
•  09.03.2018  70 mln zł w tegorocznym konkursie proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
•  09.03.2018  Centrum Rozwoju MŚP zaprasza do udziału w misjach, giełdach i ...
•  08.03.2018  Przedsiębiorco, skorzystaj z audytu innowacyjności
•  08.03.2018  Go to Brand startuje od kwietnia
•  08.03.2018  Cykl bezpłatnych szkoleń w ramach Lubelskich Dni MŚP

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy