Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze
ZUS pomoże przedsiębiorcom, których dotknął orkan Ksawery
12.10.2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że firmy, które ucierpiały na skutek Orkanu mogą liczyć na wsparcie. Przedsiębiorcy, którzy w wyniku poniesionych strat mają problemy z opłaceniem składek mogą liczyć na odroczenie terminu płatności składek bieżących, rozłożyć zobowiązanie na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach, ZUS może umorzyć należności.


W momencie, kiedy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze umowę o odroczenie płatności, będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie będą z tego tytułu odliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna.
Trzeba tez wiedzieć, że Zakład może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął.
Więcej: LINK
•  18.01.2018  Warsztaty MZP PARP pt. "Zamień kontakty na kontrakty"
•  18.01.2018  Misja szkoleniowa do Genewy: zamówienia ONZ i innych organizacji ...
•  12.01.2018  Wzór Oświadczenia dot. utrzymania trwałości projektu w ramach POIG
•  12.01.2018  Ale ZUS na alebank.pl
•  11.01.2018  "Bony na innowacje dla MŚP". 65 mln do rozdysponowania
•  11.01.2018  Uwaga jutro (12 stycznia) biuro Izby Mazowsza Kurpi i Podlasia - ...
•  11.01.2018  Pogram Polska Wschodnia - liderem
•  11.01.2018  Targi Ambiente 2018

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy