Strona główna | Organizacje i firmy rzemieślnicze
Pilotaż Granty dla „Seal of excellence”.Można startować
18.05.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że już od 24 maja przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty w ramach Pilotażu Granty dla „Seal of excellence”. Celem pilotażu jest powierzenie grantów na przygotowanie studium wykonalności dla projektów, które w programie Horyzont 2020, w ramach Fazy 1 Instrumentu MSP w programie Horyzont 2020 uzyskały Seal of excellence (tzw. pieczęć doskonałości).


O grant mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru oraz posiadający certyfikat Seal of Excellence. Dużym ułatwieniem dla wnioskodawców Pilotażu jest m.in. fakt, że ocena wniosku o powierzenie grantu będzie jedynie formalna, granty będą rozliczane ryczałtowo, a wnioskodawcy mają możliwość wyboru czy grant będzie stanowił pomoc publiczną, czy pomoc de minimis.
Więcej: LINK
•  24.05.2017  Zgłoszenia na dofinansowanie w działaniu 2.2 POWER do końca ...
•  24.05.2017  Rzemieślnicza Kremówka Papieska
•  23.05.2017  Kolejna weryfikacja składanych plików JPK VAT
•  23.05.2017  Program Płatnik - zmiany w obsłudze certyfikatów w programie
•  23.05.2017  EHPPA DAYS w Paryżu
•  23.05.2017  Targi EMO Hannover 2017
•  19.05.2017  Działania 1.2 POPW. Spotkania informacyjne
•  18.05.2017  Pilotaż Granty dla „Seal of excellence”.Można startować

Drukuj  
Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy