Strona główna | Gospodarka
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw . Przedłużenie terminu składania wnios
05.12.2017

4 grudnia br. ulega zmianie termin naboru wniosków w konkursie „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku", typ projektu 1 w ramach działania 2.2 POWER 2014 - 2020. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do 31 stycznia 2018 r.


Powyższe zmiany nie wpływają na wysokość alokacji, nie mają istotnego wpływu na grupę docelową projektu, jak również nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.
Więcej: LINK
•  15.12.2017  Ochrona własności przemysłowej. Konkurs. Zgłoszenia do 28 grudnia
•  12.12.2017  Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich. Nowe obowiązki dla ...
•  11.12.2017  Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich. Nowe obowiązki dla ...
•  08.12.2017  Aktywizacja młodych za 53 mln zł
•  08.12.2017  Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania ...
•  06.12.2017  Granty na dizajn. Spotkanie informacyjne
•  06.12.2017  Program Wiedza Edukacja Rozwój. Harmonogram naboru wniosków
•  05.12.2017   Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw . ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy