Strona główna | Gospodarka
Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku
13.02.2018

Minister pracy Elżbieta Rafalska podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wynosi on 102,98%, co oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna o ok. 67,28 zł. 
 
Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
 
 Tak więc najmniejsza emerytura wzrośnie do1029,80 zł, a przeciętna do 2324,92 zł). Natomiast przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł (z 1605,22 do 1653,06 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS – o ok. 57,05 zł (z 1914,46 do 1971,51 zł).
Więcej: LINK •  19.02.2018  Money.pl: Trwają prace nad ustawą o ochronie danych ...
•  19.02.2018  Barometr zawodów 2018. Znamy wyniki badania
•  19.02.2018  Money.pl: Zakaz handlu w niedzielę do zmiany?
•  16.02.2018  Money.pl: ZUS nie zapłaci "chorobowego" zadłużonym przedsiębiorcom. ...
•  16.02.2018  Pracownicze Plany Kapitałowe –trafią do konsultacji
•  15.02.2018  Business Insider.pl: Senatorowie zgłosili uwagi do Konstytucji ...
•  15.02.2018  Business Insider Polska: Pieniądze na start, udział państwa i ...
•  14.02.2018  E-zwolnienia już od lipca

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy