Strona główna | Gospodarka
Reforma procesu cywilnego. Szybsze sądy możliwe
07.12.2017

Najważniejszym celem reformy Kodeksu postępowania cywilnego jest usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem. Na przewlekłość postępowania jest najwięcej skarg. - Naszym zadaniem jest zrobić wszystko, aby wytworzyć przekonanie wśród tych, którzy do sądu trafiają, że mogą liczyć na bezstronne, uczciwe i sprawiedliwe rozstrzygnięcia – powiedział minister.
 
W dokumencie znalazło się wiele rewolucyjnych rozwiązań, które służą rozstrzyganiu znacznej części spraw już na pierwszej rozprawie, a jeśli to niemożliwe – to ustalaniu terminów kolejnych rozpraw w krótkim terminie. Ogranicza także możliwość sabotowania postępowań poprzez zgłaszanie nieustannych zażaleń i innych czynności procesowych.
 
Usprawnieniu postępowań w sprawach gospodarczych, w których stronami są przedsiębiorcy, będą służyć szybsze procedury i ustalenie zalecanego terminu rozpoznania sprawy na nie więcej niż sześć miesięcy. Firmy są profesjonalnie przygotowane do prowadzenia spraw prawnych i dysponują pełną dokumentacją związaną ze swoją działalnością, dlatego sprostanie przyśpieszonym procedurom zwykle nie jest dla nich problemem. Jeśli jednak przedsiębiorcy uznają przyspieszony tryb za niekorzystny dla siebie, będą mogli wnieść o skorzystanie ze „zwykłego” postępowania.
 Więcej: LINK
•  15.12.2017  Premier stawia na silne finanse publiczne i gospodarkę
•  13.12.2017  Zakończyły się negocjacje umowy o partnerstwie gospodarczym ...
•  12.12.2017  Realizacja programów 2014-2020. Stan na 10 grudnia
•  12.12.2017  Uruchomienie Platformy Wsparcia Eksportu
•  12.12.2017  Inflacja w listopadzie
•  11.12.2017  Bezrobocie nadal niskie
•  11.12.2017  Cudzoziemcy. Zmiany w zatrudnianiu
•  08.12.2017  72 tys kontroli przeprowadzi Państwowa Inspekcja Pracy w 2018 r.

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy