Strona główna | Gospodarka
Rodzina 500 plus w UE.Zmiana od 1 stycznia 2018 r.
06.12.2017

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  informuje, iż w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+).


Zmiany polegają na przekazaniu zadania w zakresu realizacji świadczeń w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z poziomu  Marszałka Województwa na poziom Wojewody, co ma zapewnić lepszą organizację rozpatrywania wniosków i wpłynąć na ich terminowe rozpatrywanie.
Więcej: LINK
•  15.12.2017  Premier stawia na silne finanse publiczne i gospodarkę
•  13.12.2017  Zakończyły się negocjacje umowy o partnerstwie gospodarczym ...
•  12.12.2017  Realizacja programów 2014-2020. Stan na 10 grudnia
•  12.12.2017  Uruchomienie Platformy Wsparcia Eksportu
•  12.12.2017  Inflacja w listopadzie
•  11.12.2017  Bezrobocie nadal niskie
•  11.12.2017  Cudzoziemcy. Zmiany w zatrudnianiu
•  08.12.2017  72 tys kontroli przeprowadzi Państwowa Inspekcja Pracy w 2018 r.

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy