Strona główna | Gospodarka
Komisja Europejska o prognozie gospodarczej
13.11.2017

Komisja Europejska przedstawiła aktualizację prognozy makroekonomicznej dla gospodarek UE, znacząco poprawiając swoje oceny perspektyw gospodarki polskiej w bieżącym oraz przyszłym roku. Według KE oczekiwane roczne tempo wzrostu polskiego PKB w 2017 i 2018 roku wyniesie odpowiednio 4,2% i 3,8%.
 W ocenie KE nasza gospodarka nieznacznie spowolni w 2019 roku, do 3,4%. KE dokonała także korekty w górę perspektyw zarówno dla strefy euro, jak i krajów spoza niej. Dla całej UE prognoza wzrostu w latach 2017 i 2018 została skorygowana in plus do 2,4% i 2,2%, wobec wcześniejszych szacunków 1,9% i 2,0%. Dla strefy euro to odpowiednio 2,2% i 2,1% wobec szacowanych w prognozie wiosennej 1,7% i 1,8% .

 

Polska pozostanie jednym z liderów wzrostu gospodarczego w całej UE. Według KE w 2017 roku szybciej rozwijać mają się jedynie znacznie mniejsze kraje, jak: Rumunia, Malta, Irlandia, Słowenia, Estonia oraz Czechy, a w 2018 roku będą to tylko pierwsze cztery z tych krajów.  
Więcej:  LINK
•  17.11.2017  Co wprowadza projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o ...
•  17.11.2017  Kary za cofanie liczników w autach
•  17.11.2017  Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy ...
•  17.11.2017  Prezydent podpisał zmianę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
•  15.11.2017  Money.pl: Prawie pół miliona listów wróciło do ZUS
•  14.11.2017  Realizacja programów 2014-2020. Stan na 12 listopada 2017 r.
•  14.11.2017  Inflacja w październiku 2017 roku – komentarz MR
•  13.11.2017  Komisja Europejska o prognozie gospodarczej

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy