Strona główna | Gospodarka
Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2017 r.
13.09.2017

W omawianym czasie odnotowano znaczny wzrost obrotów towarowych Polski. Eksport zwiększył się o 8,4%, do 114,6 mld EUR, a import o 11,1%, do 114 mld EUR.  Z komentarza Ministerstwa Rozwoju wynika, że nadwyżka wyniosła ponad 0,6 mld EUR wobec 3,1 mld EUR przed rokiem. Zmniejszenie dodatniego salda obrotów w decydującej mierze było rezultatem pogłębienia deficytu wymiany: z rynkami słabiej rozwiniętymi, spoza WNP, (biorcą pod uwagę strukturę geograficzną) oraz produktami mineralnymi (w ujęciu przedmiotowym).


Biorąc pod uwagę strukturę przedmiotową naszych obrotów korzystne zmiany stanu zrównoważenia w okresie styczeń-lipiec br. odnotowano w obrotach wyrobami elektromaszynowymi (zwiększenie nadwyżki o 580 mln EUR, do prawie 3,5 mld EUR), oraz produktami rolno-spożywczymi i przemysłu drzewno-papierniczego – wzrost nadwyżki o prawie 0,2 mld EUR dla każdej z grup, do odpowiednio 4,1 mld EUR oraz 1,7 mld EUR. Częściowo złagodziło to: pokaźne pogłębienie deficytu wymiany produktami mineralnymi (o prawie 2,5 mld EUR, do 5,9 mld EUR), co było konsekwencją dynamicznego wzrostu ich importu (aż o 45%), w wyniku wzrostu cen ropy naftowej oraz zwiększenie ujemnego salda wymiany wyrobami chemicznymi (o ok. 550 mln EUR, do blisko 4,4 mld EUR).
Więcej: LINK
•  22.09.2017  Posiedzenie Rady Rynku Pracy z udziałem sekretarza stanu Stanisława ...
•  21.09.2017  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku ...
•  21.09.2017  Money.pl:Kwota wolna od podatku wzrośnie do 8 tys. zł, ale nie dla ...
•  20.09.2017  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów przyjęty przez ...
•  19.09.2017  Realizacja programów 2014-2020 do17 września
•  19.09.2017  Kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego. Konferencja z Brukseli
•  19.09.2017  Money.pl:Kasy fiskalne on-line mają zrewolucjonizować rynek. Rząd ...
•  18.09.2017  Money.pl:Koniec lewych zwolnień? Pracodawcy łatwiej sprawdzą ...

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy