Strona główna | Gospodarka
Ministerstwo rolnictwa czeka na uwagi
17.07.2017

W BIP na stronie ministerstwa rolnictwa zamieszczono projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania.
Termin zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia upływa w dniu 21 lipca br.
Treść projektu rozporządzenia: LINK
Pismo przewodnie:LINK
•  21.07.2017  Stanowisko rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020 r. ...
•  21.07.2017  Płatności dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego. Konsultacje
•  20.07.2017  Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2017 roku – komentarz MR
•  19.07.2017  Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia gospodarkę Polski
•  18.07.2017  500+ nowe rozdanie
•  18.07.2017  Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. ...
•  18.07.2017  Realizacja programów 2014-2020 - stan na 16 lipca br
•  17.07.2017  Razem na rzecz Expo 2022

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy