Strona główna | Gospodarka
Odbudowa bazy podatkowej w CIT
17.07.2017

Na swoim portalu Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. odbudowanie źródeł dochodów w CIT. Nowe przepisy poprawią też konkurencyjność przedsiębiorców, którzy nie stosują agresywnych optymalizacji, aby uniknąć opodatkowania.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada m.in. powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem uzyskiwania dochodu oraz określa reakcje na konkretne przykłady agresywnej optymalizacji podatkowej. Chodzi przede wszystkim o duże przedsiębiorstwa, głównie międzynarodowe. Stosowane przez nich sposoby unikania opodatkowania to np. nadmierne odsetki od pożyczek od podmiotów powiązanych, kreowanie strat kapitałowych czy fikcyjne usługi niematerialne, realizowane z udziałem podatkowych grup kapitałowych czy kontrolowanych spółek zagranicznych.
Więcej: LINK
•  21.07.2017  Stanowisko rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020 r. ...
•  21.07.2017  Płatności dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego. Konsultacje
•  20.07.2017  Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2017 roku – komentarz MR
•  19.07.2017  Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie ocenia gospodarkę Polski
•  18.07.2017  500+ nowe rozdanie
•  18.07.2017  Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. ...
•  18.07.2017  Realizacja programów 2014-2020 - stan na 16 lipca br
•  17.07.2017  Razem na rzecz Expo 2022

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy