Strona główna | Gospodarka
Rzeczpospolita: U prezydenta o instrukcji obsługi
19.06.2017

19 czerwca w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, na którym podsumowany zostanie ostatni rok pracy Rady. 

 

W felietonie dotyczącym pracy Rady Dialogu Społecznego, prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski zarzuca niektórym jej członkom niestosowanie się do podstawowych reguł dotyczących działalności RDS.  Jego zdaniem strony dialogu społecznego powinny jeszcze raz zapoznać się z instrukcją obsługi RDS, aby w pełni wykorzystać jej narzędzia do wypracowania optymalnych rozwiązań dla rynku pracy. Na razie jednak rząd różnymi sposobami skutecznie pomija Radę Dialogu Społecznego, poprzez np. zgłaszanie swoich projektów jako ustawy poselskie, które nie wymagają konsultacji. 
 
Andrzej Malinowski podkreślił również, że strony RDS powinny być niezależne od rządu, a swoje działania koncentrować na kształtowaniu zasad dobrego funkcjonowania państwa. Według niego Rada Dialogu Społecznego powinna być miejscem, gdzie rozwiązywane powinny być najważniejsze problemy z punktu widzenia państwa czy rynku pracy.
 
PS. W spotkaniu uczestniczy prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik.
 
Felieton
Andrzej Malinowski
Rzeczpospolita
19 czerwca 
 •  20.10.2017  Potencjalni emeryci wybierają pracę
•  20.10.2017  Waloryzacja rent i emerytur w 2018 r.
•  20.10.2017  Money.pl:Pracodawcy i związki zawodowe jednym głosem
•  19.10.2017  Poręczenia i gwarancje po nowemu
•  19.10.2017  Raport "Przedsiębiorczość w Polsce"dostępny
•  19.10.2017  G.Prawna:Nowe reguły odwołania od decyzji PFRON
•  19.10.2017  Już w 2018 r. jeden login do portali publicznych w całej UE
•  19.10.2017  G.Prawna Partnerzy społeczni nie chcą zespołu Radziwiłła

Związek Rzemiosła Polskiego
Dom mediowy